Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Skräddarsydda vaccin tycks ha effekt på tumörer

Publicerad: 20 juli 2017, 23:20

Foto: Thinkstock

Vaccin som skräddarsys efter patienternas cancermutationer tycks kunna ha effekt vid malignt melanom. Det visar resultat från två mindre studier publicerade i Nature.


– Det här är positivt och ett stort framsteg. Min gissning är att under den närmaste tiden kommer att ske mer och mer utveckling av den individanpassade cancerbehandlingen, säger Bengt Westermark, seniorprofessor inom tumörbiologi.

Han anser att det finns alla skäl i världen att gå vidare med större, välkontrollerade kliniska studier som även har kontrollgrupp.

Tidigare studier har visat att individuella cancervacciner kan ge upphov till ett immunsvar i människa. Men för första gången visar två forskargrupper att vaccinet även tycks ha positiv effekt på tumörer hos patienter med malignt melanom, enligt Nature News.

Melanomceller innehåller många olika typer av mutationer, vilket tycks vara en fördel vid utvecklandet av cancervaccin, eftersom det då tycks vara lägre risk att tumören blir resistent mot vaccinet. Skräddarsydda cancervacciner ges, till skillnad mot vaccin för olika infektionssjukdomar, inte förebyggande utan först när cancer väl har uppstått, enligt nyhetstjänsten.

I den första studien undersöktes metoden på sex patienter med malignt melanom som hade genomgått kirurgi för att avlägsna tumörer. Personerna bedömdes ha en hög återfallsrisk i cancer. Till varje person tillverkades ett vaccin bestående av upp till tjugo proteinfragment som motsvarade mutationerna i tumören.

Enligt resultatet hade två tredjedelar av personerna inte fått något återfall, vad gäller tumörer, två år senare. Resterande två deltagare fick så kallad komplett remission, det vill säga att alla tecken på sjukdomen försvann, när återfallet behandlades med en så kallad PD1-hämmare, ett läkemedel som påverkar immunsystemet.

I den andra studien ingick 13 patienter med malignt melanom som behandlades med vaccin bestående av RNA som kodade för tio muterade proteiner i varje patient.

Åtta patienter hade inte några synbara tumörer vid vaccinationstillfället och inte heller vid uppföljning ett år senare. Hos de övriga fem deltagarna som hade spridda tumörer vid tillfället för vaccineringen så krympte tumörerna hos två av dem. En av dessa två behövde senare även kirurgi. En tredjedel fick komplett remission efter behandling med PD1-hämmare.

En utmaning som forskarna står inför är att tillverkningen av vaccinen tar för lång tid, uppemot tre månader. Men båda forskargrupperna menar att tillverkning i större skala kan göra att tiden minskar till sex veckor. En annan utmaning är att ta reda på vilka typer av cancer som metoden med vaccinering kan fungera på, enligt Nature News.

Patrick Ott med flera. An immunogenic personal neoantigen vaccine for patients with melanoma. Nature, publicerad online den 5 juli 2017. Doi: 10.1038/nature22991

Ugur Sahin med flera. Personalized RNA mutanome vaccines mobilize poly-specific therapeutic immunity against cancer. Nature, publicerad online den 5 juli 2017. Doi: 10.1038/nature23003

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev