Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Smärtdagen 2010: Nya vapen i kampen mot det onda

Publicerad: 25 februari 2011, 09:21


Seminarium onsdagen den 26 maj

Behandling av långvarig smärta är ett komplext och splittrat område  som berör hela sjukvården. Smärtpatienten kan vara allt ifrån en  ryggpatient i primärvården till en cancerpatient i livets slutskede. Men  en gemensam nämnare är de stora förluster smärta orsakar – i personligt  lidande och samhällekonomiska kostnader.

Dagens Medicin arrangerar en aktuell temadag för dig som vill få  en uppdatering av kunskapsläget inom vård och behandling, få inspiration  till nya arbetssätt och diskutera hur smärtvården ska utvecklas i  Sverige.

■ State of the art inom smärtbehandling 2010: Fem experter ger en  uppdatering av kunskapsläget i frontlinjen.
   ■ De nya nationella riktlinjerna för smärtbehandling – lägesrapport  och diskussion om det pågående arbetet med utvärdering och  prioriteringar.
   ■ Praktiska exempel på framgångsrika behandlingsmodeller, både från  primär- och specialistvården.
   ■ Debatt: Hur mår den svenska smärtvården 2010?

Seminariet har ägt rum.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 26 maj 2010 kl 9.30-17.00.
Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm.
Kostnad: 795 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin.
Ordinarie pris: 1 095 kr + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-545 123 06 e-post
Utställarinformation: Annika Östholm 08-566 241 13 e-post
 

Program

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen till Smärtdagen 2010.
Dagens moderator, Maja Florin, utvecklingschef, Dagens Medicin, inleder.

10.10 State of the art 2010: Utveckling och utmaningar i behandling av långvarig smärta.

Långvarig muskuloskeletal smärta: Framgångsfaktorer i kampen mot det onda.
I sin avhandling har Jan-Rickard Norrefalk under flera år följt patienter med smärta i muskler och leder som har genomgått ett intensivt rehabiliteringsprogram i ett multiprofessionellt team. Han pekar på viktiga förutsättningar för att metoden ska fungera. Vinsterna, i form av arbetsåtergång, ökad aktivitet och smärtlindring, är betydande. Det gäller även de hälsoekonomiska aspekterna.   
Talare: Jan-Rickard Norrefalk, överläkare rehabmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus.

Neuropatisk smärta: Vad och vem ska behandlas? Diagnostiska och terapeutiska utmaningar.
Den första utmaningen vid behandling av neuropatisk smärta är att kunna ställa diagnosen. Epidemiologiska studier visar att smärta hos patienter med neurologiska sjukdomar är vanligare än man tidigare trott. Den andra utmaningen är valet av behandling. Flera läkemedel har de senaste åren fått indikationen neuropatisk smärta, men hur fungerar de i praktiken?  
Talare: Jörgen Boivie, docent, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Neuromodulation: Komplicerade smärttillstånd och nervstimulering.
Utvecklingen har gått snabbt framåt när det gäller olika typer av neuromodulering, som ryggmärgsstimulering, perifer nervstimulering och deep brain stimulation. I dag används metoderna ofta som en sista utväg vid komplicerade smärttillstånd, men hur ser framtiden ut?
Talare: Bengt Linderoth, professor i funktionell neurokirurgi, Karolinska institutet.

Smärta hos äldre: Farmakologiska aspekter på smärtbehandling hos patienter över 75 år.
Johan Fastbom ger råd om vad man bör tänka på när man ordinerar smärtläkemedel till äldre, exempelvis förändrad omsättning i kroppen och interaktioner med andra läkemedel.
Talare: Johan Fastbom, docent i geriatrisk farmakologi och forskare vid Aging Research Center vid Karolinska institutet.

Cancersmärta: Hur ska vi hantera behandling av  genombrottssmärta hos cancerpatienten?
Genombrottssmärta hos cancerpatienter är ett vanligt kliniskt problem i  behandlingen av malign smärta. Det finns behandlingsmöjligheter, men hur  ska de användas?
Talare: Carl-Johan Fürst, docent, överläkare och verksamhetschef för  sektionen för palliativ medicin vid Stockholms sjukhem.

12.00 Lunch

13.00 Smärtbehandling under luppen - lägesrapport från myndigheternas arbete på nationell nivå.
Just nu pågår en bred nationell översyn av behandling av smärta. De ansvariga beskriver utgångspunkterna för sitt arbete och ger en lägesrapport om vad man kommit fram till så här långt.

1) Slutsatser i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för smärtbehandling.
Socialstyrelsen är nu i slutskedet av arbetet med sina nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där behandling av smärta utgör en viktig del. Projektledarna presenterar sina slutsatser och ställningstaganden.
Talare: Stefan Bergman, chef för forsknings- och utvecklingsenheten, Spenshults reumatikersjukhus och Jan Larsson, projektledare, Socialstyrelsen.

2) Uppföljning och uppdatering av SBU-rapporten om behandling av långvarig smärta.
2006 kom SBU:s rapport om behandling av långvarig smärta. Två av de ansvariga experterna berättar om sina erfarenheter av hur rapporten påverkade den svenska smärtvården, och om det arbete som nu pågår med att uppdatera delar av rapporten.
Talare: Britt Marie Stålnacke, med dr, överläkare, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, och rehabiliteringsmedicinskt centrum, och Anne Söderlund, professor, avdelningen för sjukgymnastik, Mälardalens högskola.

3) TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.
Inget högkostnadsskydd för glukosamin, beslutade TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i februari. I juni kommer besluten för de övriga läkemedlen i TLV:s omfattande genomgång av smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel. Resultatet kan få stora konsekvenser för valet av läkemedel vid smärtbehandling.
Talare: Magnus Köping Höggård, utredare, avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner, och Karl Arnberg, hälsoekonom, TLV.

14.30 Kaffe

15.00 Smärtpatienten i primärvården - så förhindrar och förebygger vi att människor fastnar i långvarig sjukskrivning.
Flera vårdcentraler i södra Stockholm arbetar sedan flera år med Kugghjulet, en framgångsrik modell för samverkan med Försäkringskassan, socialtjänsten och arbetsförmedling. Utvärderingar visar att modellen lyckas ge smärtpatienter en bättre och snabbare bedömning och därmed snabbare behandling och rehabilitering.
Talare: Sven Rosén, allmänläkare, projektledare för Kugghjulet och Pierre Bergensand, verksamhetschef Stuvsta vårdcentral.

15.30 En ny modell för att kvalitetssäkra behandlingen av patienter med smärttillstånd.
Vid smärtavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sjuksköterskorna utarbetat en modell för att öka kvalitet och säkerhet för patienter med smärttillstånd. Modellen innebär att sjuksköterskorna har huvudansvaret för att påbörjad läkemedelsbehandling följs upp med noggranna utvärderingar och mätningar. Dessutom arbetar de med beteendeförändringar med målet att patienter med svåra och komplicerade smärttillstånd ska få en ökad livskvalitet och funktion.
Talare: Eva Götharson, vårdchef, smärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Årets Smärtsjuksköterska 2010.

16.00 Debatt: Hur mår smärtvården i Sverige 2010?
En panel med företrädare för profession, politiker och patienter diskuterar tillståndet i den svenska smärtvården. Är resurserna tillräckliga?
Medverkande: Gunilla Brodda Jansen, verksamhetschef, smärtkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, David Magnusson, vice ordförande Reumatikerförbundet, Lars-Joakim Lundkvist, landstingsråd, Stockholms läns landsting, Tomas Ekström, smärtläkare, Ekströms smärtklinik, Piteå, Stefan Bergman, projektledare för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för smärtbehandling.

17.00 Seminariet avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev