tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Statlig peng ska korta cancerkö

Publicerad: 28 januari 2015, 06:27

Regeringen satsar tillsammans med SKL pengar för att minska väntetiderna i cancervården för fem diagnoser. För landstingen ­gäller det nu att se över sina flöden för att klara av de nya kraven.

Ämnen i artikeln:

TarmcancerLungcancer

LF

Lotta Fredholm

redaktionen@dagensmedicin.se


I måndags presenterade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse för att minska väntetiderna i cancervården. Totalt satsas 444,5 miljoner kronor under 2015, som kommer att fördelas till landstingen utifrån befolkningsantal. Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan, har deltagit i arbetet.

– Under hösten har vi tagit fram underlag för fem piloter, där vi tillsammans med vård­program­grupperna vid de regionala cancercentra sett vilka utredningar som krävs och vilka maxväntetider som ska gälla, säger hon.

Arbetet utgår från så kallade standardiserade vårdförlopp, där förebilden kommer från Danmark, som arbetat med ”pakkeforløb” sedan 2009. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt maximala tidsgränser.

Nu är det upp till landstingen att tillsammans med regionala cancercentra skapa handlingsplaner. Det är en utmaning då dessa ska vara klara den 15 mars.

– Här är viktiga frågor hur man ska göra för att se till att det finns obokade tider, hur man ska säkra koordinatorfunktionen som är mycket viktig och även hur man ska arbeta för att sprida kunskap om det nya arbetssättet till alla, från primärvård till sjukhusen, säger Gunilla Gunnarsson.

Pengarna ska fungera som stimulansbidrag och landstingen får själva se var de egna flaskhalsarna finns, det kan handla om att kapa köer eller stärka vissa kliniker.

De väntetider som ska gälla, se ruta, är utarbetade av vårdprogramgrupperna. Att just dessa fem diagnoser valts beror, enligt Gunilla Gunnarsson, delvis på att de är olika.

– Vi vill skaffa oss så mycket erfarenhet som möjligt, säger hon.

Cancerformen akut myeloisk leukemi måste exempelvis handhas akut, medan huvud- och halscancer samt matstrupe- och magsäckscancer är cancerformer som hanteras över landstingsgränserna.

– Vad gäller prostatacancer är det alldeles för långa väntetider i dag, tre gånger så långa som de rekommenderade, säger hon.

Nils Conradi, ordförande för Regionalt cancercentrum väst, välkomnar beskedet.

– Jag är väldigt positiv! Äntligen får vi en samling kring vilka vänte­tider som är acceptabla ur ett patientperspektiv, säger han.

Gunilla Gunnarsson håller med.

– Vårdfolket tycker att detta är rätt och bra. Det kommer att bli krävande och svårt, men man vill gärna prova.

Standardiserade vårdförlopp kommer nu att utredas för ytter­ligare tio cancerformer.

– Redan nu kan jag säga att det kommer att gälla tarmcancer, lungcancer, hjärntumörer och äggstockscancer, säger Gunilla Gunnarsson.

Tidsgränser i cancervården

Vid välgrundad misstanke ska patienten inom nedanstående vänte­tider få behandling.
- Akut myeloisk leukemi: 6 dagar.
- Huvud- och halscancer: 30–38 dagar.
- Matstrupe- och magsäcks­cancer: 31–38 dagar.
- Prostatacancer: 28 dagar om man finner spridd prostatacancer, 60 dagar om man planerar botande operation.
- Cancer i urinblåsa och urin­vägar: Om ytlig cancer som ej vuxit in i urinblåseväggen 9–12 dagar, om djupare cancer som kräver stor åtgärd 31–41 dagar.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev