Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Studie: Otur förklarar högst 30 procent av cancer

Publicerad: 17 december 2015, 09:20

Foto: Thinkstock

Forskare i USA kommer nu med ett nytt bud om hur stor andel av cancer som beror på inre faktorer i cellerna och hur mycket som kan förklaras av yttre påverkbara faktorer. Slutsatsen är att de yttre faktorerna har störst betydelse.


Resultatet kontrasterar mot en annan studie som väckte uppmärksamhet i början av året.

I denna första studie, se länk nedan, kom andra forskare fram till att delningshastigheten hos stamceller i olika organ hade en tämligen stark koppling till risken att drabbas av cancer i respektive organ. Detta skulle i sin tur peka på att slumpmässiga mutationer – och därmed att otur – skulle ha en stor betydelse för uppkomsten av cancer, vilket i sin tur skulle innebära en minskad roll för olika förebyggande insatser.

Studien fick dock en hel del kritik från andra forskare och en del av dessa argument kommer nu igen i den nya studien, som publiceras i Nature av forskaren Yusuf Hannun och kollegor vid Stony Brook University i USA.

Forskarna använde här delvis samma underlag som ingick i den första studien men de gjorde en annan analys. Deras resonemang bygger på att det är svårt att avgöra vilken roll som inre faktorer i cellerna och yttre påverkan har för uppkomsten av cancer.

De gör ett ”tankeexperiment” där en plötslig yttre händelse, till exempel radioaktivt nedfall, skulle fyrdubbla risken för alla cancertyper. Forskarna argumenterar då för att man fortfarande skulle ha samma korrelation till cancerrisk och celldelningshastighet, trots att minst tre fjärdedelar av cancerfallen skulle bero på den nytillkomna strålningen.

De anser att det i stället är mer rimligt att bedöma de inre cellfaktorernas betydelse genom att titta på celldelningshastigheterna för de cancertyper som har lägst incidens sett till delningshastigheten hos stamcellerna. De kommer då fram till att inre faktorer – och därmed ”otur” – skulle stå för högst tio procent av cancerfallen. Övriga skulle förklaras av yttre faktorer.

Forskarna gör också en liknande analys där de tittar på det totala antalet celldelningar som sker i olika organ, oavsett om det är stamceller eller inte. Denna analys omfattar även vanliga cancertyper som bröstcancer och prostatacancer, vilka inte var med i den ursprungliga analysen. Forskarna kommer här fram till ungefär samma resultat som ovan.

Vidare hänvisar de till epidemiologiska studier som pekar på att insjuknandet i många cancerformer skiljer sig över tid och i olika delar av världen, vilket ytterligare stärker hypotesen om olika yttre faktorers betydelse.

Yusuf Hannun och hans kollegor hänvisar också till en nyligen publicerad analys av så kallade mutationssignaturer i olika cancertyper, se länk nedan, där bara en liten andel anses sakna koppling till yttre carcinogen påverkan.

Sammantaget är forskarnas slutsats att inre faktorer i cellerna bara bidrar blygsamt, med mindre än 10 till 30 procent, till den totala cancerrisken under livet.

Läs abstract till studien:

Song Wu med flera: Substantial contribution of extrinsic risk factors to cancer development. Nature, publicerad online den 16 december 2015. DOI: 10.1038/nature16166

Läs också blogg:

Beror två tredjedelar av cancerfallen på otur?

Relaterat material

”Otur” viktig orsak till cancer

Mutationsprocesser bakom cancer kartlagda

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev