Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Svensk studie kan vara genombrott i cancerforskningen

Publicerad: 4 september 2013, 21:00

Patienter med den aggressiva hjärntumören glioblastom som behandlas med antivirala läkemedel har en dramatisk ökad överlevnad, jämfört med vad som annars är normalt, enligt en ny svensk studie.


Ämnen i artikeln:

GlioblastomHjärntumörLäkemedel

Tidigare forskning av bland andra Cecilia Söderberg-Nauclér, professor vid Karolinska institutet, har pekat på att cytomegalovirus kan vara drivande i utvecklingen av hjärntumören glioblastom. Se artikel i Dagens Medicin till höger.

Nu redovisar forskarna resultaten från den första observationsstudien där patienter fått antiviral behandling som tillägg till konventionell strålning och cytostatika. Fynden som presenteras i ett kortare brev i tidskriften New England Journal of Medicine pekar på att överlevnaden i vissa fall fyrdubblades.

– Vi ser det här som ett stort genombrott. Det har tidigare varit mycket svårt att visa effekt av behandling vid den här svåra tumörtypen. Våra resultat pekar på att cytomegalovirus, som finns hos runt 70 procent avbefolkningen, verkligen spelar en aktiv roll i sjukdomen och att behandling som riktas mot viruset dramatiskt kan påverka patienternas prognos, säger Cecilia Söderberg-Nauclér.

Resultaten från studien visar bland annat att:

■ Av 50 patienter som fick det antivirala läkemedlet Valcyte (valganciklovir) levde 62 procent efter två år. Andelen bland patienter som inte får behandlingen är normalt sett annars runt 18 procent.  
■ Medianöverlevanden hos patienterna som fick valganciklovir var 25 månader jämfört med 13,5 månader normalt sett.  
■ Hos patienter som fick längre behandling var resultaten ännu bättre. Tvåårsöverlevnaden var 70 procent och medianöverlevnaden var 30 månader hos 40 patienter som fick behandling i minst sex månader. Hos 25 patienter som fick kontinuterlig behanding efter de första sex månaderna var motsvarande siffror 90 procent och 56 månader.

Cecilia Söderberg-Nauclér poängterar att studien inte var randomiserad och att några orsakssamband inte kan fastställas.

– Men vi kan inte se någon annan förklaring än att den antivirala behandlingen har hjälpt patienterna. I själva verket borde de ha klarat sig sämre eftersom en del var förhållandevis gamla och därför inte kunde behandlas med strålning, säger hon.

Resultaten är spännande men det är för tidigt att införa behandlingen i klinisk rutin. Det anser Erik Blomquist, docent och överläkare vid onkologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och som inte deltagit i den aktuella studien.

– Det här är ett kontroversiellt forskningsfält. Bland annat har det spekulerats i om de virus som påträffas inuti tumörcellerna bara är ”passagerare” i stället för drivande i cancerutvecklingen. Här behövs bekräftande data innan vi kan börja behandla våra patienter, säger han.

Den antivirala behandlingen är ju ofarlig. Vad har man att förlora på att ge det här läkemedlet till patienterna?

– Egentligen inget, men då måste man göra det inom ramen för kliniska studier, säger Erik Blomquist.

Cecilia Söderberg-Nauclér är van vid att forskningen om samband mellan cytomegalovirus och cancer ses med stor skepsis bland andra forskare. Att studien nu presenteras i världens mest prestigefulla medicinska tidskrift ser hon som en stor belöning.

– Vi har jobbat med detta i tio år och det har varit en ständig motvind. Nu hoppas jag på att det kan satsas mer på forskning inom andra tumörsjukdomar där man också påträffat cytomegalovirus i tumörerna, som bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Vi vill gärna också kunna genomföra en randomiserad behandlingsstudie för att bekräfta våra resultat, säger Cecilia Söderberg-Nauclér.

Skulle det vara etiskt möjligt att göra en sådan studie?

– Det är en bra fråga. Ingen patient skulle ju vilja hamna i en placebogrupp. Men problemet är att man måste göra kontrollerade studier för att ny behandling ska kunna nå kliniskt bruk, säger hon.

Läs brevet i tiskriften

Cecilia Söderberg-Naucér, Afsar Rahbar och Gisueppe Stragliotti. Survival in Patients with Glioblastoma Recieving Valganciclovir. New England Journal of Medicine 2013; 369: 985–986. 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln: