Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Tidig behandling med Zytiga gav bättre överlevnad

Publicerad: 3 juni 2017, 11:30

Jan-Erik Damber, professor i urologi, Göteborgs universitet (till vänster) och Camilla Thellenberg Karlsson, onkolog och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Foto: Vincent Alessi/Janssen-Cilag (överst), Magnus Gotander (till vänster) och Carl-Magnus Hake (till höger)

Patienter med framskriden prostatacancer levde längre om de fick ta det nya hormonläkemedlet Zytiga (abirateron) tillsammans med konventionell hormonbehandling, enligt två nya studier.


Ämnen i artikeln:

ProstatacancerASCO

De här resultaten kommer sannolikt vara bland de mest uppmärksammade på årets Asco-kongress och de välkomnas av svenska experter:

– Det här är ett genombrott som kommer att ändra klinisk praxis på sikt, säger Jan-Erik Damber professor i urologi vid Göteborgs universitet och som varit inblandad i bägge studierna.

– Det är väldigt roligt att vi kan utöka vår behandlingsarsenal, eller snarare flyttar den framåt på tidslinjen. Jag tror att vi kommer att använda läkemedlet på det här sättet ganska snart, säger Camilla Thellenberg Karlsson, onkolog och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Zytiga är i dag godkänt för behandling vid framskriden prostatacancer där tumören inte längre svarar på konventionell hormonbehandling. I de nya studierna ser man dock att läkemedlet alltså gör nytta i ett tidigare skede, tillsammans med den konventionella hormonbehandlingen.

– Det är lite överraskande eftersom man tidigare sett att total hormonblockad inte gav någon vinst för patienterna, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

I den ena studien, som går under beteckningen Latitude, ingick 1 200 patienter som nyligen diagnostiserats med metastatisk prostatacancer. Efter i median 30 månaders uppföljning var risken för att patienten avlidit 38 procent lägre bland dem som lottats till Zytiga, jämfört med i kontrollgruppen. Zytiga sköt också upp tiden till att sjukdomen försämrats, från i median 15 månader till 33 månader. Uppföljningen är dock ännu för kort för att säga exakt hur mycket överlevnaden påverkas.

I den andra studien, som går under beteckningen Stampede, ingick nästan 2 000 patienter, som antingen hade lokalt avancerad prostatacancer eller metastaserad sjukdom. Bland de som lottats till Zytiga var treårsöverlevnaden 83 procent, jämfört med 76 procent i kontrollgruppen som bara fick konventionell hormonbehandling eller möjligen också strålbehandling om tumören var lokalt avancerad.

– Resultaten är i stort sett samstämmiga även om patienturvalet skiljde sig lite mellan studierna. Det ska bli intressant att se resultaten för dem med enbart metastatisk sjukdom bland dem i Stampede-studien, säger Jan-Erik Damber.

På senare tid har behandlingen av spridd prostatacancer förändrats, bland annat så till vida att cytostatika, som tidigare gavs först då tumören blivit okänslig för konventionell hormonbehandling, nu kan ges tillsammans med hormonbehandlingen – åtminstone för dem med hög tumörbörda.

– De här resultaten talar dock för att man ska ge Zytiga i stället för cytostatika, eftersom biverkningarna är mildare. Framför allt kommer Zytiga få en plats i behandlingen av män som inte tål cytostatika. Totalt rör det sig kanske om tusen patienter som nyinsjuknar varje år med metastatisk sjukdom, varav ungefär hälften inte tål cytostatika, säger Jan-Erik Damber och fortsätter:

– Det pågår analyser av Stampede där man tittar på den eventuella nyttan av att ge tidig cytostatika tillsammans med Zytiga.

Ett högst tänkbart hinder för att en tidigarelagd behandling med Zytiga ska kunna etableras kliniskt är höga kostnader. Som Dagens Medicin har rapporterat om förut i flera artiklar tog det lång tid innan läkemedlet fick ”ekonomiskt” klartecken från landstingen och myndigheten TLV att användes i dagens senare behandlingsskede. När så skedde hamnade priset på runt 26 000 kronor i månaden.

– Om priserna är oförändrade kommer det bli ännu högre kostnader när man ger det tidigare i behandlingen, inte minst för att behandlingstiden blir längre. Normalt sätt sätter man ut läkemedlet när det inte fungerar, men det kan vara svårt att veta när det ges som en del i en kombinationsbehandling. Men jag hoppas ändå att det ska gå att lösa, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

Läs abstract:

Karim Fizazi med flera. Abstract LBA3: LATITUDE: A phase 3 double-blind, randomized trial of androgen deprivation therapy (ADT) with abiraterone acetate (AA) plus prednisone (P) or placebos (PBOs) in newly diagnosed high-risk metastatic hormone-naïve prostate cancer (mHNPC) patients (pts). J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr LBA3)

Nicholas James med flera. Adding abiraterone for men with high-risk prostate cancer (PCa) starting long-term androgen deprivation therapy (ADT): Survival results from STAMPEDE (NCT00268476).  J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr LBA5003)

Relaterat material

Enklare test kan ge svar om Zytiga fungerar

Inte dyrare för patienter

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ProstatacancerASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev