söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Transplantation fortsatt viktig vid myelom

Publicerad: 10 april 2017, 12:11

Foto: Thinkstock

Transplantation som tillägg till läkemedelsbehandling vid multipelt myelom gjorde att patienter kunde klara sig längre utan att sjukdomen försämrades, enligt en studie i The New England Journal of Medicine.


– Vi vet att det är bra effekt med läkemedelskombinationen men högdos behandling behövs fortfarande. Progressionsfri överlevnadstid är mycket värdefull för patienten, säger Hareth Nahi, överläkare och hematolog vid Karolinska universitetssjukhuset

Autolog stamcellstransplantation innebär att patienterns egna stamceller tas ut när sjukdomen är vilande och sedan tillförs patienten vid ett senare tillfälle för att kunna ge kraftigare cytostatikabehandling. Detta har, trots att andra behandlingar numera finns att tillgå, fortsatt vara den effektivaste behandlingen vid multipelt myelom. Nu har det utvärderats huruvida transplantation ger något mervärde vid trippelbehandling med läkemedlen lenalidomid, bortezomib och dexametason.

I studien ingick 700 patienter som alla erhöll trippelbehandlingen. Hälften av dessa lottades till att även få cytostatika tillsammans med stamcellstransplantation.

Primär effektvariabel var så kallad progressionsfri överlevnadstid vilket är ett mått på tiden till att sjukdomen försämras. Gruppen som även fick transplantation hade en progressionsfri överlevnadstid, på 50 månader jämfört med 36 månader i kontrollgruppen. Överlevnaden vid fyra år efter behandling skiljde sig inte mellan grupperna, vilket kan bero på att patienter i kontrollgruppen som fick sjukdomsförsämring erhöll transplantation som nödåtgärd tror forskarna.

Biverkningar uppstod i större omfattning i den transplanterade gruppen jämfört med kontrollgrupp. Akut myeloid leukemi uppstod i fyra fall i transplantationsgruppen medan endast ett fall bland kontrollerna.

Studien var delvis finansierad av läkemedelsföretagen Celgene och Janssen.

Michal Attal med flera. Lenalidomide, Bortezomib and Dexamethasone with Transplantation for Myeloma, The New England Journal of Medicine, publicerad den 6 April 2017. Doi: 10.1056/NEJMoa1611750

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev