Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Tumörer nu ännu mer olika

Publicerad: 7 mars 2012, 22:00

Olika delar av samma cancertumör kan bära på helt olika mutationer, enligt en ny studie. Fyndet kan få konsekvenser för hur cancerbehandling individanpassas.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Inte nog med att cancertumörer från olika patienter kan bära på mycket olika mutationer, vilket i sin tur kan innebära att patienter svarar olika på behandling. Den hittills mest detaljerade studien inom sitt område visar nu också att mutationsmönstret i samma cancertumör kan skilja sig mycket beroende på vilken del av tumören som undersöks.

– Vi har vetat sedan tidigare att sådana här skillnader existerar men omfattningen har inte varit helt uppenbar förrän nu. Det här är en intressant studie som kan få konsekvenser för diagnostik och behandling i framtiden, säger Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

I studien undersökte brittiska forskare tumörer från fyra patienter med spridd njurcellscancer.  Resultaten visar bland annat:

■ Att 63 respektive 68 procent av det totala antalet mutationer inte fanns i alla undersökta delar av primärtumörer och dottertumörer hos de två patienter som studerades mest noggrant.
■  Att skillnaderna troligen påverkade uttrycket för ett protein som kan avgöra hur känsliga tumörerna är för behandling med njurcancerläkemedlet everolimus.
■ Att profiler för hur tumörgener aktiveras kunde indikera både bra och dålig prognos för patienten, beroende på vilken del av tumören som undersöktes.

Således visar studien att genanalyser kan underskatta den totala mängden mutationer om bara ett enda prov tas från en cancertumör. I framtiden kan det därför bli nödvändigt att ta flera prover från samma tumör, anser de brittiska forskarna och får medhåll av Bengt Westermark.

– Jag tror att det är i den riktningen man måste gå för att säkerställa en så bra individanpassning av cancerbehandling som möjligt. I dag är det visserligen redan rutin att många tumörprover tas vid diagnostik av till exempel prostatacancer. Men vid det flesta cancerformer tar man bara ett prov, och det kan man behöva ändra på. Framför allt gäller det att hitta de mutationer som är gemensamma för alla delar av en tumör, säger han.

Samtidigt påpekar Bengt Westermark att det också finns risk att överskatta betydelsen av skillnader i mutationsmönster i tumörer.

– Flera av de mutationer som de brittiska forskarna undersökte gav ändå samma resultat, att vissa viktiga gener som motverkar cancerutveckling slogs ut. Då spelar det mindre roll vilken mutation som slår ut den aktuella genen, säger han.

Läs abstract: "Intratumor Heterogeneity and Branched Evolution Revealed by Multiregion Sequencing". New England Journal of Medicine 2012; 366:883 892.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev