Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Två läkemedel gav god effekt vid lymfom

Publicerad: 4 november 2015, 22:01

En liten studie antyder att personer med mantelcellslymfom kanske inte behöver behandlas med cytostatika initialt. Professor Håkan Mellstedt tycker att det är en ny spännande behandlingsprincip.


Mantelcellslymfom är en ovanlig men aggressiv form av lymfom. Vanligtvis behandlas sjukdomen initialt med en kombinationsstrategi som bland annat innehåller cytostatika. I en ny fas 2-studie i New England Journal of Medicine behandlades personerna i stället med en kombination av två läkemedel, lenalidomid och rituximab.

– Det är en väldigt spännande ny behandlingsprincip och jag tycker att resultaten är uppmuntrande goda. Principen är att du har en antikropp som känner igen ett antigen och för att förstärka effekten lägger du till ett immunmodulerande ämne, i detta fall lenalomid, säger Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet

När patienterna följdes upp efter i snitt 30 månader hade 92 procent svarat på behandlingen. Hos 64 procent fanns inga spår av cancern kvar. Detta kan vara ett bevis för att man skulle kunna röra sig bort från traditionell cytostatikabehandling vid vissa diagnoser, anser Håkan Mellstedt.

– Man har länge sagt att vanlig kemoterapi så småningom kommer att fasas ut, men det har inte funnits några bra exempel på att det kommer att bli så. Det här kan vara ett riktigt bra exempel. Varken lenalidomid eller rituximab är traditionella kemoterapier men producerar ändå detta mycket intressanta resultat, säger han.

Håkan Mellstedt nämner också att det är viktigt att uppmärksamma att responsen från kombinationsbehandlingen blev högre ju längre tid som gått.

– Vid kemoterapi får man en direkt celldödande effekt, och då kommer responsen ganska snabbt. Här kommer den successivt. Det är intressant, och också vad man borde förvänta sig när man aktiverar immunsystemet. Den tidsaspekten måste man ha med när man utvärderar dessa typer av läkemedel.

Han poängterar att det är en fas 2-studie och att större studier behövs för att bekräfta resultaten. Han påpekar också att mantelcellslymfom inte är en stor diagnos, mellan 75 och 100 personer varje år diagnostiseras.

– Därför är det svårt att göra stora randomiserade studier. Men denna fas 2-studie tycker jag räcker för att utröna den goda effekten. Självklart måste detta konfirmeras i studier med fler patienter och med längre uppföljningstid, säger han.

Totalt ingick 38 patienter med mantelcellslymfom. Alla behandlades med en kombination av läkemedlen lenalidomid och rituximab. De vanligaste negativa händelserna var neutropeni och utslag.

Läs mer i abstract:

Jia Ruan med flera. Lenaomide plus Rituximab as Initial Treatment for Mantle-Cell Lymphoma. New England Journal of Medicine, publicerad online 4 november 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1505237

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev