söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Uppmuntrande överlevnadsdata för immunkombo

Publicerad: 20 september 2017, 06:52

Lars Ny, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, är svensk huvudprövare i studien Checkmate 067 som nu redovisar överlevnadsdata. Foto: Carl-Magnus Hake

Användning av två typer av immuncheckpointhämmare verkar ge bäst överlevnadschanser till patienter med framskridet malignt melanom som inte går att operera. Det visar nya data från en fas 3-studie.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska universitetssjukhusetMalignt melanom

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Patienter som fick de bägge läkemedlen nivolumab (Opdivo) och ipilimumab (Yervoy) hade en treårsöverlevnad på 58 procent, jämfört med 52 och 34 procent för dem som fått enbart nivolumab respektive ipilimumab.

Studien var dock inte designad för att statistiskt säkerställa en bättre överlevnad av kombinationsbehandlingen jämfört med singelbehandling av nivolumab, men resultatet är ändå uppmuntrande, anser Lars Ny, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och svensk huvudprövare i studien.

– Överlevnadsiffran vid tre år för kombinationsbehandlingen är den bästa vi sett i en fas 3-studie i den här patientgruppen, säger han.

Resultaten bekräftar en tidigare analys av studien som visare på en bättre bromsande effekt på tumören av kombinationsbehandlingen. Priset är dock betydligt fler biverkningar, jämfört med främst singelbehandling med nivolumab.

– De patienter som kan komma i fråga för kombinationsbehandlingen behöver vara i gott skick, säger Lars Ny.

I dag är immuncheckpointhämmare av typen anti-PD1, däribland nivolumab, standardbehandlingar vid metastatserat malignt melanom. Läkemedlen blockerar bromsproteiner i immunförsvaret som gör att immuncellerna lättare angriper tumören. Den något äldre checkpointhämmaren ipilimumab, som blockerar en annan immunbroms, CTLA4, används inte längre som förstahandsbehandling.

Ett yttrande i NT-rådet vid Sveriges Kommuner och Landsting öppnade dock i somras för användning av kombinationsbehandling för de melanompatienter som har lågt uttryck av tumörmarkören PD-L1. En tidigare analys av den aktuella studien indikerade nämligen att denna patientgrupp hade mest att tjäna på kombinationsbehandling.

Men sett till de mer mogna resultaten som nu publiceras verkar kombinationsbehandlingen ha en överlevnadsfördel oavsett hur man delar in tumörerna.

– Min personliga uppfattning är att den grupp där man helst vill använda kombinationsbehandlingen i är de som har en hög tumörbörda mätt med markören laktatdehydrogenas, S-LD. Det finns också tidiga data som pekar på en mycket lovande effekt på hjärnmetastaser som annars betraktas som särskilt svårbehandlade, säger Lars Ny.

I Västra Götalandsregionen tror han att 20 till 25 melanompatienter om året skulle kunna komma i fråga för att få både nivolumab och ipilimumab. Än så länge har dock inte denna behandling fått klartecken i den regionala processen för ordnat införande.

Studien omfattade totalt 945 patienter. Den har finansierats av företaget Bristol-Myers Squibb.

Läs abstract:

Jedd Wolchok med flera. Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. New England Journal of Medicine, publicerad online den 11 september 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1709684

Relaterat material

Nya möjligheter att bota malignt melanom

Lovande resultat vid hjärnmetastaser

Glädjande utveckling vid malignt melanom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev