söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Utredare vill satsa mer på förebyggande cancervård

Publicerad: 20 februari 2009, 10:20

Utredare vill satsa mer på förebyggande cancervård

Åtgärder för prevention av cancer får en viktig plats i den nationella cancerstrategin.


Utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” överlämnades i dag, fredag, till socialminister Göran Hägglund (kd). Innehållet presenterades på förmiddagen vid ett presseminarium i Rosenbad.

I dokumentet finns ett stort antal förslag för hur den svenska cancersjukvården kan förbättras. Bland huvudpunkterna märks ökade ansträngningar inom prevention av cancer. Utredaren Kerstin Wigzell föreslår bland annat att alla primärvårdsenheter ska ha särskilda enheter för rökavvänjning år 2014.

– Tobaksrökning är starkt kopplad till ökad risk för cancer. I Sverige har vi varit framgångsrika med att minska rökningen, men det finns risk att man slår sig till ro.  Fortfarande är det över en miljon svenskar som röker.  Regeringen har antagit ett antal mål för att bland annat minska rökningen hos unga. Men dessa mål kommer inte att uppnås om man inte anstränger sig mer, sade Kerstin Wigzell på dagens seminarium.

För att minska insjuknande i hudcancer föreslås att solarier ska få en åldersgräns på 18 år, liksom att sjukvården får utökade möjligheter till screening för hudförändringar.

Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka patientens ställning:

• Varje patient ska vid diagnostillfället få en fast kontaktperson och individuella vårdplaner bör upprättas med för patienten förståelig information.

• Nationella kvalitetsregister på cancerområdet ska innehålla uppgifter om specifika ledtider i vårdkedjan, till exempel tid från remiss till beslut om behandling. Därigenom ska väntetiderna på sikt minskas.

• Patientupplevelser, som hälsorelaterad livskvalitet och patienttillfredsställelse, ska inkluderas i kvalitetsregistren.

I utredningen presenteras också förslag på hur cancersjukvården ska få en tydligare nivåstruktur. Bland annat föreslås skapande av så kallade regionala cancercentra som får större ansvar för bland annat preventionsstrategier.

Till dessa centra bör också behandling av sällsyntare cancersjukdomar centraliseras, enligt utredningen. Dagens regionala onkologiska centra föreslås integreras i de nya centrumen.

– Det är troligt att några av de här regionala cancercentrumen kan utvecklas till så kallade ”comprehensive cancer centers” som finns i USA och på kontinenten, sade Bo Lindblom, tidigare avdelningschef vid Socialstyrelsen, som varit en av experterna i utredningen.

En bakgrund till att regeringen tillsatte utredningen är att antalet cancerfall kommer att öka i framtiden, och att det därför behövs långsiktig strategi för hur samhället och sjukvården ska hantera denna utmaning.

Enligt en prognos som presenterades på presseminariet kommer antalet cancersjuka i Sverige att fördubblas fram till 2030.

– Ökningen kommer i högre grad att gälla män än kvinnor, på grund av ökat insjuknande i prostatacancer i takt med att den manliga genomsnittslivslängden närmar sig den kvinnliga, sade Magnus Stenbeck, utredare vid epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen, som har gjort prognosen.

Läs utredningen:

"En nationell cancerstrategi för framtiden" (i PDF-format)

Relaterat material

Vänstern efterlyser mer pengar till cancerstrategin

Cancerfonden prisar Wigzell

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev