Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Välriktade biopsier ger mer exakta svar

Publicerad: 19 mars 2015, 09:57

Ove Andrén, urolog på Universitetssjukhuset Örebro, kan med hjälp av en magnetkamerabild rikta biopsinålarna mot en misstänkt tumör i prostatan hos patient. I bakgrunden: sjuksköterskan Sara Fintling.

Foto: Pavel Koubek/Bildbyrån

Biopsier av prostatan som riktas med hjälp av magnetkamerabilder kan revolutionera diagnostiken av prostatacancer.


Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Det här är en spännande utveckling som gått mycket snabbt. Fördelen är att vi kan vara mer exakta när vi sticker nålarna i prostatakörteln, säger Stefan Carlsson, urolog på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

När det finns misstanke om prostatacancer, till exempel på grund av ett högt PSA-värde, genomgår patienten ofta en omgång biopsier, vävnadsprov, av prostatan. Biopsierna tas på ett systematiskt men egentligen tämligen blint sätt utan att läkaren vet om hen träffar någon misstänkt tumör med något av de tio till tolv nålstick som används. I vissa fall kan patienter få genomgå flera procedurer innan en tumör kan bekräftas. Ibland hittas inga tumörer alls trots att det finns en behandlingskrävande cancer.

Men den nya tekniken kan ändra på detta. Före biopsierna genomgår patienten först en magnet­kameraundersökning, mr-undersökning, för att hitta de misstänkta områdena i prostatan. Ett dator­program kan sedan överlagra dessa områden på ultraljudsbilden som läkaren använder för att se var hen sticker i prostatan.

– I stället för att sticka blint så sticker vi bara där mr-bilden indikerar att det kan finnas cancer. Ibland indikerar mr-bilden att det enda misstänkta cancerfyndet finns i den främre delen av prostatan, där vi vanligen inte tar prov i den första systematiska biopsi­omgången, säger Stefan Carlsson.

Han fortsätter:

– Om vi gör mindre antal stick så minskar det också risken för infektioner. Detta är viktigt i synnerhet då fler och fler av de här infektionerna orsakas av multi­resistenta bakterier, ett problem som kommer att öka i framtiden.

Karolinska universitets­sjuk­huset, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt Universitetssjukhuset Örebro blev förra året de första sjuk­husen i landet som införde metoden. På alla tre håll används den än så länge i begränsad utsträckning i studieform, på patienter där en första omgång biopsier inte visat någon cancer.

– Jag ser detta som en teknik som fortfarande är under utveckling. Den är absolut lovande och har framtiden för sig. Men vi vet ännu inte vilka begränsningar den har. Så det är för tidigt att införa tekniken brett, säger Ove Andrén, urolog på Universitetssjukhuset Örebro.

Både han och Stefan Carlsson var medförfattare till en SBU-rapport om ny bilddiagnostik vid prostata­cancer som kom i början av förra året. Slutsatsen var att det inte fanns några bevis för att nya visualiseringstekniker kan förbättra diagnostiken av prostatacancer.

Men rapporten omfattade bara studier fram till och med juni 2013. Därefter har det kommit många nya rön som stärker nyttan med mr i kombination med ultraljud.

I januari visade till exempel en studie i tid­skriften Jama att 30 procent fler högrisktumörer och 17 procent färre lågrisktumörer hittades när samma patienter undersöktes med mr-riktade biopsier jämfört med den konventionella tekniken.

Den kanske största fördelen med mr-baserad dia­gnostik är att man kommer bort från de systematiska biopsierna och därmed minskar överdiagnostiken av små, beskedliga cancrar. De syns nämligen inte på mr.

Om magnetkameran visar en förstorad prostata utan några misstänkta förändringar hos en man med måttligt förhöjt PSA-värde kan man troligen avstå från biopsier, enligt urologen Ola Bratt, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

– Men det är fortfarande oklart hur stor risken är för en liten aggressiv tumör hos en man med normal mr-undersökning. Här måste framtida forskningsresultat vägleda oss. Å andra sidan vet vi redan i dag att magnetkameran är bättre än ultraljud på att utesluta allvarlig cancer, säger han.

Enligt Ola Bratt är det inte längre en fråga om mr-undersökning med riktade biopsier kan rekommenderas i det nationella vårdprogrammet utan i vilka situationer.

– I vårens nya version kommer metoden vara ett alternativ för stora patientgrupper. Jag tror att mr kan revolutionera diagnostiken av prostatacancer, men det finns många utmaningar. Urologer och röntgenläkare behöver utbildas i metoden och det kan behöva införskaffas fler magnetkameror, säger han.

Prostatabiopsier

30 tusen prostatabiopsier görs det ungefär årligen i den svenska sjukvården.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev