fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Vården för ovanlig cancer ska förbättras

Publicerad: 11 januari 2016, 10:31

Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan.

Foto: Joel Marklund

Cancervården ska koncentreras ännu mer. I dag presenterar Regionala cancercentrum ett förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra vården vid ovanliga cancerdiagnoser.


Genom att färre sjukhus behandlar vissa ovanliga diagnoser ska cancervården förbättras. Det är grundtanken bakom det stora arbete med nivåstrukturering av cancervården som SKL genom Regionala cancercentrum, RCC, i samverkan har utrett sedan 2011. Först ut var en plan för peniscancer. Sedan ett år tillbaka har expertisen på diagnosen placerats på endast två sjukhus i landet: Universitetssjukhusen i Örebro och Skåne. Nu presenterar RCC i samverkan ytterligare ett antal åtgärder för cancervården på såväl nationell som regional nivå.

– Det känns väldigt bra att vi förhoppningsvis kommer framåt i ytterligare delar på cancerområdet, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan, till Dagens Medicin.

Som exempel tar hon upp äggstockscancer där i nuläget 40 sjukhus utför operationer, varav en majoritet opererar maximalt tio patienter om året.

– Det har nyligen kommit resultat från Västra Götalandsregionen, där man har valt att koncentrera kirurgin vid äggstockscancer och förbättrat överlevnaden. Så det är väldigt viktigt att vi går vidare och koncentrerar den här vården också i resten av Sverige.

Det underlag som RCC nu presenterar består av två delar. Först en lista över sex diagnoser som bör koncentreras till färre sjukhus (se vilka diagnoser som berörs i listan här intill). Dessa förslag har landstingen redan remissbesvarat. Vilka sjukhus som RCC föreslår ska få behålla cancervården kommer dock offentliggöras först efter samtal med landstingen. Del två i underlaget är ytterligare sex diagnoser där RCC föreslår en koncentrerad vård, men här inväntar man ännu synpunkter från landstingen.

Nivåstruktureringen av cancervården har efterfrågats på många håll, men vissa farhågor har luftats.

– Det finns en oro för att nivåstruktureringen ska påverka vården på ett sätt som man inte har förutsett, att det ska få konsekvenser för enskilda enheter. Men flyttar man exempelvis cancerkirurgi från ett sjukhus måste man samtidigt flytta någon annan form av godartad kirurgi åt andra hållet. Det är viktigt att man funderar lite bredare på lokal och regional nivå.

Gunilla Gunnarsson har också märkt en oro för att det kan bli svårare att locka exempelvis kirurger till mindre sjukhus när de riskerar att få mindre utmanande arbetsuppgifter än tidigare.

– Men samtidigt kan man inte motivera att göra ett fåtal ingrepp bara för sakens skull. Fokus måste ligga på att förbättra för patienten, samtidigt som vi hittar nya arbetssätt så att arbetsmiljön är god och man får utvecklas i sitt arbete.

Dessa diagnoser föreslås koncentreras till färre sjukhus:

Steg 1:

■ Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer
■ Behandling av anal- och vulvacancer
■ Behandling med isolerad hyperterm perfusion
■ Cytoreduktiv kirurgi i kombination med kemoterapi (så kallad Hipec)

Steg 2:

■ Kirurgisk behandling vid lever- gallvägscancer
■ Kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och periampullär cancer
■ Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
■ Behandling av äggstockscancer
■ Kirurgisk behandling av njurcancer
■ Cystektomi vid urinblåsecancer

ANNA-CAJSA TORKELSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev