torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Vinster med tablettbehandling vid svårt sarkom

Publicerad: 7 juni 2021, 09:41

Studiens försteförfattare Brian Andrew Van Tine presenterade resultaten på årets digitala kongress.

Foto: Dagens Medicin

ASCO 2021. Tyrosinkinashämmaren anlotinib i andra linjen ger längre tid utan förvärrad sjukdom vid svårbehandlat synovialt sarkom, jämfört med cytostatika.

Ämnen i artikeln:

SarkomASCO

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


De nya resultaten kommer från en randomiserad fas 3-studie som presenteras på årets digitala Asco-kongress.

– Jag ser en klar vinst med anlotinib för patientgruppen. Det tycks vara ett bra alternativ för dem med spridd synovialt sarkom och som ibland plågas av behandlingarna med cytostatika, säger Elisabet Lidbrink som är överläkare på Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Läs även: Stort bakslag för lovordad terapi mot sarkom

Tyrosinkinashämmaren anlotinib är godkänd i Kina, bland annat för en viss typ av lungcancer. 

Nu utvärderas tablettbehandlingen vid svårbehandlat synovialt sarkom. Det är en särskild form av mjukdelssarkom – det vill säga cancer i stödjevävnader såsom muskler och bindväv – där tumörer ofta uppstår nära en led i kroppen. I Sverige drabbas ungefär 30 patienter årligen av cancerformen, varav ett fåtal utvecklar spridd sjukdom. 

I studien deltog 79 vuxna patienter som inte hade svarat på minst en tidigare behandling. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad, alltså tiden som patienten klarar sig utan att sjukdomsbilden försämras.

Två tredjedelar av deltagarna lottades till tyrosinkinashämmaren anlotinib medan resterande patienter fick standardterapi med cytostatika, i det här fallet dakarbazin som även kan ingå i andra linjens behandling i svensk sjukvård.

Resultaten visar att den progressionsfria överlevnaden låg på 2,9 månader i median med tyrosinkinashämmaren medan siffran hamnade på 1,6 månader i median med cytostatika. Skillnaden var statistiskt signifikant.

En större andel patienter inom gruppen som fick tablettbehandlingen hade inte fått förvärrad sjukdomsbild när uppföljningar gjordes efter fyra, sex och tolv månader.

Den progressionsfria överlevnaden var högre för anlotinib än för cytostatika vid samtliga tidpunkter:

* 4 månader: 48,1 procent respektive 14,9 procent.

* 6 månader: 42,3 procent respektive 11,1 procent.

* 12 månader: 26,9 procent respektive 3,7 procent.

– Jag tycker att tyrosinkinashämmaren ger en kliniskt betydelsefull effekt, säger Elisabet Lidbrink.

Hon ser flera fördelar med att läkemedlet är i tablettform.

– Det är mycket smidigare för patienten än att få intravenösa injektioner och infusioner som är fallet med cytostatika. Med tablettbehandling kan patienten även vistas på annat håll och är inte bunden till sjukhuset vilket är mycket värt för livskvaliteten, säger Elisabet Lidbrink.

Andelen svåra biverkningar var liknande mellan de två grupperna, och de som fick tyrosinkinashämmaren drabbades främst av diarré och högt blodtryck. 

Att få fram nya och effektiva läkemedel vid avancerat mjukdelssarkom är en svår utmaning. För några år sedan godkändes en antikroppsterapi som till och med tycktes förbättra patientgruppens överlevnad, vilket är revolutionerande. Men lyckan varade inte länge. Något år senare drog Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA tillbaka försäljningstillståndet för antikroppsterapin Lartruvo eftersom den kliniska nyttan inte kunde bekräftas i en fas 3-studie. 

– Latruvo var en tråkig historia. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag tror inte att antikroppsterapi är den framkomliga vägen för den här patientgruppen utan det är snarare tyrosinkinashämmare, säger Elisabet Lidbrink.

Inom svensk sjukvård kan patienter med spridd synovial sarkom få en annan tyrosinkinashämmare i tredje linjen. Den kallas pazopanib (Votrient). 

Patienterna som deltog i studien kom från Italien och USA. Studien har finansierats av läkemedelsbolaget Advenchen Laboratories. Anlotinib blockerar flera så kallade receptorer på tumörcellernas yta och som är involverade i tillväxt och spridning av tumörceller.

Läs mer i abstract:

Brian Andrew Van Tine med flera. A phase III study (APROMISS) of AL3818 (Catequentinib, Anlotinib) hydrochloride monotherapy in subjects with metastatic or advanced synovial sarcoma. Abstract 11505. 

■ Följ vår rapportering från Asco 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten. 

■ Följ all vår bevakning om medicinska studier och cancer.

Läs mer

Stort bakslag för lovordad terapi mot sarkom

Subvention för banbrytande cancerbehandling för vuxna  

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev