Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Ytterligare studier sågar selen

Publicerad: 10 december 2008, 15:28

Tillskott av selen eller vitaminerna C och E minskar inte risken för prostatacancer. Det visar resultaten från ytterligare två stora studier som presenteras i Jama i dag.


I går kunde dagensmedicin.se berätta om den europeiska EPIC-studien, vars resultat visade att det inte tycks finnas någon koppling mellan selenhalt och prostatacancer, trots tidigare forskning som antytt att selen skulle kunna vara en faktor som minskade risken för denna typ av cancer.

I dag publicerar tidskriften Jama två prospektiva, placebokontrollerade studier som slår fast att selen inte tycks påverka risken att utveckla prostatacancer, och inte heller vitamin C eller E.

I den första studien, som kallas Select, lottades 35 533 män till att få tillskott med antingen vitamin E, selen, vitamin E plus selen eller placebo. Vid studiens start var männen 50 eller 55 år och hade inga tecken på prostatacancer.

Planen var att männen skulle följas upp under minst sju år, men studien avbröts i förtid, med en medianuppföljningstid på knappt 5,5 år.

Drygt 1 700 män utvecklade prostatacancer under studietiden. Det fanns inga signifikanta skillnader i risken att utveckla cancer bland någon av grupperna som fått tillskott med selen och/eller vitamin E jämfört med placebogruppen.

Forskarna bakom studien, från bland annat University of Texas och Cleveland Clinic Lerner College of Medicine i USA, slår fast att Selectstudien nu definitivt har visat att selen eller vitamin E inte förhindrar prostatacancer.

I den andra studien, Physicians Health Study II, följdes 14 641 manliga läkare under i genomsnitt åtta år. Männen var minst 50 år när studien startade och 1 307 hade tidigare haft cancer. De lottades till att antingen få tillskott med vitamin C, vitamin E, båda vitaminerna eller placebo.

Studiens primära effektmått var att se om vitamintillskotten påverkade insjuknandet i prostatacancer eller någon form av cancer.

Vid studiens slut hade 1 943 personer i studien fått någon form av cancer, varav 1 008 hade fått prostatacancer. Forskarna, från bland annat Brigham and Women s Hospital i Boston, USA, slår även de fast att vitamintillskotten inte tycktes påverka cancerutvecklingen och att det alltså inte finns stöd för att använda vitaminerna för att minska risken att få prostatatacancer.

I en ledarkommentar skriver Peter H Gann från University of Illinois i Chicago om de  nedslående nyheterna  från de båda studierna. Men han konstaterar också att interventionsstudier av detta slag, när människor får äta ett isolerat kosttillskott, kanske inte är det effektivaste sättet att visa om förändring av kosten påverkar cancerrisken.

Relaterat material

Inget samband mellan selen och cancer enligt stor studie

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev