Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

80-åringar får "barndiabetes"

Publicerad: 5 mars 2009, 14:25

En ny svensk studie visar att det är betydligt vanligare att vuxna får typ 1-diabetes än vad man tidigare har trott. En slutsats av studien blir att ett stort antal diabetiker får fel diagnos varje år i Sverige.


Forskare vid bland annat Centrallasarettet i Växjö har undersökt nyinsjuknande i diabetes.

Under tre år registrerade forskarna samtliga personer som diagnostiserades med diabetes vid alla vårdcentraler och de två sjukhusen i Kronobergs län.  

Blodprover togs på 97,8 procent av dem som fått diabetes för att fastställa om de insjuknat i typ 1-diabetes, även autoimmun diabetes förr även barndiabetes, som mest anses debutera i unga år eller  typ 2-diabetes som mest anses drabba äldre personer.

Nivåer av C-peptid, som är ett mått på insulinutsöndring, bestämdes och patienternas blodprover prövades för antikroppar som är specifika för typ 1-diabetes.

Oväntade resultat
När resultaten analyserades visade det sig att nästan 60 procent av alla nydebuterade fall av typ 1-diabetes i studien skedde hos personer över 40 år.

– Det är sedan tidigare känt att det finns vuxna som insjuknar i typ 1-diabetes, men man har trott att det rör sig om väldigt få personer över 40 år, säger Maria Thunander, överläkare vid medicinkliniken i Växjö och en av forskarna bakom studien.

Bland de 1 630 personer som diagnostiserades i Kronoberg med diabetes under studieperioden var incidensen 37,8 per 100 000 invånare och år som hade typ 1 i åldersgruppen 0 till 19 år.

Motsvarande siffra i åldersgruppen 20-100 år var 27,1. Det är alltså betydligt vanligare att typ 1-diabetes debuterar i vuxen ålder än vad man tidigare har trott.

Felaktiga föreställningar
Även i de riktiga höga åldrarna var det vanligt med nyinsjuknande i typ 1-diabetes. Mer än 20 personer per 100 000 invånare och år var över 80 år när de nyinsjuknade i typ 1-diabetes.

En slutsats av studien blir att ett stort antal patienter i dag sannolikt får fel diagnos.

En trolig förklaring är att de läkare som diagnostiserar nyinsjuknade diabetiker utgår från att dessa lider av typ 2-diabetes om de är äldre.

– Det finns en risk för att en stor andel vuxna med autoimmun diabetes inte klassificeras rätt i rutinsjukvården, säger Maria Thunander.
Men det är inte enbart när det gäller ålder som både läkare och allmänhet bär på felaktiga föreställningar.

– Många tror att typ 1-diabetiker alltid är smala eller normalviktiga. Vår undersökning visar att så inte är fallet.

Övervikt skilde lite
Maria Thunander berättar att det i studien endast skilde två enheter i BMI mellan  diabetiker med typ 1 och typ 2. Bland typ 1-diabetikerna var genomsnittligt BMI 26 och bland typ 2-diabetikerna var genomsnittigt BMI 28.

Normalt sätts insulin in genast när typ 1-diabetes diagnostiseras. Vid typ 2-diabetes räcker det däremot oftast med tabletter i ett tidigt sjukdomsskede.

Maria Thunander betonar att inte alla av dem som diagnostiserades med typ 1-diabetes i studien var i akut behov av insulin, vilket innebär att feldiagnostiseringen inte automatiskt innebar felbehandling.

Hon berättar att det pågår forskning kring vilken behandling som är optimal för de patienter som normalt bedöms som typ 2, men som vid närmare undersökning klassificeras som typ 1.

Rekordhögt nyinsjuknande
Enligt forskarna är incidensen av typ 1-diabetes i vuxen ålder som de funnit i studien bland de högsta som någonsin har rapporterats. Även incidensen som iakttogs för typ 2-diabetes var ovanligt hög.

Den del av studien som rör ålder och diabetestyp är publicerad i tidskriften Diabetes Research and Clinical Practice. De data som rör BMI och diabetestyp är ännu opublicerade.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev