Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Akarbos ger inget kardiovaskulärt skydd

Publicerad: 13 September 2017, 16:30

Läkemedel med akarbos kan inte förhindra kardiovaskulära händelser hos en högriskgrupp av asiatiska patienter. Behandlingen motverkar däremot uppkomsten av typ 2-diabetes.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Resultaten publiceras i tidskriften Lancet Diabetes & Endocrinology samtidigt som presentationen sker på EASD-kongressen. En av medförfattarna till studien är Lars Rydén, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

– Det känns lite trist att akarbos inte ger något kardiovaskulärt skydd. För i så fall hade vi kunnat återuppta den här behandlingen som inte används i särskilt stor utsträckning i Sverige i dag, säger han till Dagens Medicin.

Att läkemedlet förebygger typ 2-diabetes lyfter han dock som ett intressant fynd.

– Resultatet kan få betydelse på sikt. Om inte personer kan förändra sin livsstil för att motverka en försämrad blodglukostolerans skulle akarbos kunna bli ett alternativ, säger Lars Rydén.

Syftet med studien var att ta reda på om tablettbehandlingar med akarbos (Glucobay) kan förebygga allvarliga kardiovaskulära händelser hos patienter med kranskärlsjukdom och nedsatt glukostolerans. Tidigare observationsstudier har antytt detta, men en sådan effekt går alltså inte att se i den randomiserade och placebokontrollerade studien ACE.

Här ingick fler än 6 500 patienter från Kina. De lottades till att få akarbos eller placebo kombinerat med annan förebyggande terapi mot hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna följdes i snitt under fem år. Det primära effektmåttet var en kombination av kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke samt sjukhusinläggning för hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp.

Detta inträffade för 14 procent av patienterna som fick akarbos och siffran var nästan densamma i placebogruppen, 15 procent. Det fanns heller ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna gällande död oavsett orsak som var en del av sekundära effektmått.

Forskarna fann däremot att patienterna på akarbos hade 18 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes, jämfört med placebogruppen. För att förhindra ett fall av diabetes behöver 41 personer behandlas med läkemedlet, skriver forskarna.

Studien berör patienter från Kina. Går resultaten att applicera på andra populationer?

– Det är en viktig fråga. Antagligen kan fynden extrapoleras till andra patienter än asiatiska men det är inget vi vet med säkerhet, säger Lars Rydén.

Glucobay är en så kallad alfaglukosidashämmare som sänker blodsockret genom att fördröja upptaget av kolhydrater från tarmen till blodet. Läkemedlet har länge funnits inom diabetesvården och används främst i Asien.

Studien pågick mellan 2009 och 2015, och innefattade 176 sjukhus i Kina. Deltagarna var 50 år eller äldre. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget Bayer.

Läs mer i abstract: Rury Holman med flera. Effects of acarbose on cardiovascular and diabetes outcomes in patients with coronary heart disease and impaired glucose tolerance (ACE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes & Endocrinology, publicerad online den 13 september 2017. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30309-1

Bild 1/1  

Maria Gustavsson (tjänstledig)

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2EASD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev