lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Alla med KOL har symtom - men bara en bråkdel vet att de är sjuka

Publicerad: 14 september 2005, 08:54

Nästan alla som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har symtom. Oavsett svårighetsgrad. Hälften av dessa har sökt sjukvård för sina besvär - men bara en bråkdel vet om att de lider av sjukdomen.


- Budskapet är att sjukvården måste bli betydligt bättre på att upptäcka KOL och informera patienterna om att de har sjukdomen och vad den innebär, säger Anne Lindberg, överläkare vid lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.

Anne Lindberg, som står bakom resultaten, har utgått från de så kallade Olin-studierna, obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten, en 20 år gammal men fortfarande aktiv epidemiologisk studie där utgångspunkten är ett flertal olika kohorter med sammanlagt över 40 000 personer.

- Olin är en guldgruva med oerhört mycket material. Den innehåller inte bara tvärsnittsstudier utan även upprepade undersökningar där kohorterna bygger både på slumpmässiga och åldersstratifierade urval, säger Anne Lindberg, som disputerade vid Umeå universitet förra året.   

Genom bland annat intervjuer och lungfunktionsmätningar, har hon och hennes kollegor upptäckt att endast hälften av patienter med svår KOL är medvetna om sin sjukdom.

- Det är rätt anmärkningsvärt eftersom dessa människor har en mycket påverkad lungfunktion. Vi frågade dessa personer om de av läkaren fått veta att de har kronisk bronkit, emfysem eller KOL, det vill säga en diagnos förenlig med KOL. Men bara 50 procent av dem svarade ja på den frågan, säger Anne Lindberg.     Lungmätning en självklarhet  I den senaste studien, som kommer att publiceras inom kort, kunde forskarna konstatera att i princip alla, 94 procent, av KOL-patienterna har symtom av sin sjukdom, oavsett svårighetsgrad. Det vill säga oavsett om den har klassats som mild, måttlig eller svår kroniskt obstruktiv sjukdom.

Hon kunde också konstatera att cirka hälften av patienterna hade sökt sjukvård för sina luftvägsbesvär, men att bara 16 procent visste om att de hade en läkardiagnos förenlig med KOL.

- Om en patient kommer in med luftvägssymtom anser jag att man bör utföra en lungfunktionsmätning. För mig som lungläkare är det en självklarhet. Det finns inget annat sätt att säkerställa diagnosen. Det är ungefär som diabetes, man måste mäta blodsockret för att ställa diagnos, säger Anne Lindberg.

Åtta av 100 lider av KOL   Enligt Anne Lindberg är det framför allt primärvården som borde bli bättre på att utföra lungfunktionstester, eftersom det är dit patienterna söker i första hand.

- Det är lite märkligt att så få patienter upptäcks eftersom nästan varje vårdcentral har en spirometer. Undersökningsmetoden är dessutom enkel, billig och snabb att använda, säger Anne Lindberg.      

Hon har också undersökt hur vanlig sjukdomen är. Resultaten visar att 5,3 procent av Norrbottens befolkning över 45 år lider av mild KOL, 2,2 procent har måttlig KOL och 0,6 procent lider av svår KOL.

- Det ligger ungefär i linje med vad man tidigare sett, även om det finns förvånansvärt få prevalensstudier kring KOL som anger sjukdomsförekomst vid olika svårighetsgrader av sjukdomen. Sammanlagt är det alltså ungefär 8 procent, vilket visar att det helt klart är en folksjukdom, säger Anne Lindberg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev