Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Åsikterna om fetmaoperation på smalare patienter går isär

Publicerad: 8 september 2010, 10:28

En ny svensk studie visar goda resultat av fetmaoperationer hos patienter med mindre uttalad fetma än de som normalt opereras. Men kritiken mot ingreppen kvarstår.


Centrum för titthålskirurgi, CFTK, i Stockholm är en av få svenska kliniker som opererar patienter med BMI under 35. Verksamheten är kontroversiell eftersom de riktlinjer som Svensk kirurgisk förening har tagit fram endast förordar operationer av patienter med BMI över 35.

Men Dag Arvidsson, docent i kirurgi vid Uppsala universitet och ägare till CFTK, påpekar att även patienter med BMI mellan 30 och 35 löper stor risk för följdsjukdomar.

– De gränser för operation som landstingen använder baseras på gamla rekommendationer. I dag vet vi att en man i 50-årsåldern med ett BMI mellan 30 och 35 löper dubbelt så hög risk att avlida inom 10 år som en normalviktig man.

Resultat från en ny svensk studie, som Dag Arvidsson är delaktig i, presenterades på fetmakirurgikongressen ASMBS i USA under sommaren, se faktaruta nedan.

– Våra preliminära resultat visar tydligt att operation gör stor nytta och att det finns starka skäl att operera patienter i denna grupp, säger Dag Arvidsson.

Han tillägger att det finns grupper som kan ha särskild nytta av operation, till exempel kvinnor med hormonrubbningen, polycystiskt ovariesyndrom, och BMI över 30, som försökt men inte lyckats att bli gravida.

– Många kvinnor som har opererats hos oss har blivit gravida kort därefter, säger Dag Arvidsson.

I studien har metoden laparoscopic sleeve gastroectomy använts. Den är enligt Dag Arvidsson en skonsammare metod än gastric bypass och han anser att den är särskilt lämpad för överviktiga patienter med BMI under 35.

Men många experter är skeptiska till att operera patienter som inte lider av allvarlig fetma.

– Sjukhusen har redan fullt upp med att operera dem med BMI över 35 och vi hinner inte ens med alla som har ett BMI över 40, säger Johan Ottosson, överläkare vid kirurgiska kliniken i Örebro och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi, Soreg.

När det gäller metoden laparoscopic sleeve gastrectomy påpekar han att det saknas långtidsutvärderingar. Över huvud taget anser han att studieunderlaget är för otillräckligt för att man ska kunna rekommendera överviktskirugi vid BMI under 35.

– Den medicinska nyttan ställd mot riskerna är inte klarlagd. Operationerna rekommenderas inte i riktlinjerna och bör endast utföras inom ramen för vetenskapliga studier, säger han.

I det nationella kvalitetsregistret ingår samtliga landstingskliniker och de flesta privata som opererar övervikt och fetma, dock inte CFTK.

Positiva resultat för fetmaoperation vid lägre BMI

I en pågående treårig studie utvärderar läkare och forskare vid CFTK-kliniken i Stockholm fetmaoperationer som görs med titthålsmetoden sleeve gastrectomy. Data från en tvåårsuppföljning av 200 patienter har redan presenterats på fetmakirurgikongressen ASMBS i Las Vegas, USA. De som hade BMI under 35 uppnådde ett så kallat eBMIL-värde på 114 procent. eBMIL-värdet, Excess Body Mass Index Loss, talar om hur stor del av patientens övervikt i förhållande till en normalvikt som patienten gått ner.
Källa: Dag Arvidsson, ASMBS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev