söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Avandia ökade inte risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom

Publicerad: 5 juni 2009, 21:15

ADA 2009 Det omdiskuterade läkemedlet Avandia mot diabetes ökade inte risken för död och sjukhusinläggningar orsakade av hjärt-kärlsjukdom, enligt Record-studien. Däremot ökade risken kraftigt för andra allvarliga biverkningar.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

För två år sedan presenterades en metaanalys om effekterna av diabetesläkemedlet Avandia (rosiglitazon) i New England Journal of Medicine. Forskarna bakom analysen drog slutsatsen att medlet ökade risken för död i hjärt-kärlsjukdom.

Sedan dess har preparatet varit mycket omdebatterat. Många experter har dock manat till lugn och velat invänta resultaten från Record-studien som i dag, fredagen den 5 juni, publiceras online av tidskriften Lancet. Samtidigt presenterades studien på det amerikanska diabetessällskapets kongress i New Orleans, ADA 2009.

Resultaten pekar på att hjärt-kärldödligheten inte ökar när rosiglitazon används. Däremot har andra allvarliga biverkningar iakttagits.

Totalt inkluderade prövningen 4 447 patienter, varav 468 i Sverige, som behandlades med något av de två vanligaste läkemedlen mot typ 2-diabetes, metformin och sulfonylurea, som monoterapi.

Patienterna lottades till att antingen få ett tillägg av rosiglitazon eller att få en kombinationsbehandling med både metformin och sulfonylurea.

Efter en behandlingstid på i snitt 5,5 år hade 321 av de patienter som fått Avandia antingen avlidit i hjärt-kärlsjukdom eller blivit inlagda på sjukhus på grund av hjärt-kärlhändelser, vilket var studiens primära effektmått. Motsvarande siffra i den andra behandlingsgruppen var 323 personer. Andelen motsvarar 14,5 procent i båda grupperna och studieförfattarna kan konstatera att läkemedlet inte ökar den totala hjärt-kärlrelaterade dödligheten och sjukligheten.

Sedan tidigare är det känt att Avandia kan öka risken för hjärtsvikt, vilket också bekräftades i den nya studien. I gruppen som fick Avandia var andelen som antingen avled eller var tvungna att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt dubbelt så hög som i kontrollgruppen. I studien framkom även en ökad risk för frakturer, framför allt bland kvinnor.

Avandia tillhör läkemedelsgruppen glitazoner och syftar till att förbättra blodsockerkontrollen hos typ 2-diabetiker. I studien var också långtidsblodsockret, vid fem års uppföljning, lägre bland dem som fått glitazonbehandling än bland dem som behandlades med metformin och sulfonylurea.

Läs abstract:

Lancet, publicerad online den 5 juni

Relaterat material

Fortfarande delade meningar om diabetesmedlet Avandia

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev