Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Bäst effekt vid sämre makulaödem

Publicerad: 27 februari 2015, 11:05

Foto: Thinkstock

När tre läkemedel mot diabetesmakulaödem jämfördes i samma studie, visade de i stort sett samma effekt. Ett av dessa, Eylea, gav dock störst förbättring hos de patienter där synskärpan initialt var sämst.


Diabetesmakulaöden, DME, är en av de ögonsjukdomar som kan drabba diabetiker. Dessa sjukdomar är den vanligaste orsaken till synnedsättning i befolkningen, om man undantar medfödda- eller åldersrelaterade synnedsättningar. Under senare år har en ny typ av läkemedel för behandling av DME utvecklats. Läkemedlen slår på tillväxtfaktorer för kärlnybildning. Nya kärl skadar näthinnan genom läckage av vätska och blödningar vid DME.

I en ny studie jämfördes de tre läkemedlen Eylea (aflibercept), Avastin (bevacizumab) och Lucentis (ranibizumab) mot DME. Det här är den första randomiserade studien där preparaten jämförs. Totalt behandlades 600 patienter med ögoninjektioner och förbättring i synskärpa studerades efter ett år.

Resultaten visar att alla tre läkemedel gav en märkbart förbättrad syn. Om försämringen i synskärpa innan behandlingen var mild, såg forskarna ingen skillnad i effekt mellan de tre läkemedlen. Om synskärpan däremot var sämre innan behandling gav Eylea störst förbättring. Patienterna som fick Eylea, behövde nio injektioner för full effekt och de som fick Avastin och Lucentis behövde tio. Dessutom var Avastin sämre på att minska makulaödemet jämfört med de två andra läkemedlen.

Av de tre läkemedlen som jämfördes i studien är Avastin inte godkänt för ögoninjektioner mot DME. Trots det används Avastin mot DME av läkare världen över. Framförallt på grund av det relativt låga priset.

I en editorial i New England Journal of Medicine menar två av forskarna att den likartade effekten och säkerheten som resultaten visar, i praktiken gör att den stora prisskillnaden kommer att avgöra vilket läkemedel som används. För patienter med en mer försämrad synskärpa bör dock Eylea användas i första hand, enligt forskarna.

I studien användes en Lucentisdos på 0,3 mg, vilket är den godkända dosen för DME i USA. I Europa används dock 0,5 mg/dos vid behandling av DME.

Hela studien kan du läsa här:

The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic Macular Edema. New England Journal of Medicine. Feb 18, 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1414264.

KARIN SVENS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev