söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Bättre värden för riskfaktorer när diabetiker ändrade livsstil

Publicerad: 28 september 2010, 09:56

Intensiva livsstilsinsatser kan ge långvariga förbättringar av blodsocker och kardiovaskulära riskfaktorer bland patienter med diabetes, enligt en ny studie.


Åtgärder för att förbättra livsstilen hos patienter med typ 2-diabetes kan i sin tur ge förbättringar av blodsockerkontroll och riskfaktorprofilen för hjärt-kärlsjukdom – åtminstone på kort sikt. Hur det ser ut på längre sikt har varit mindre klart enligt amerikanska forskare bakom en ny undersökning.

De har gjort en fyraårsuppföljning av en stor randomiserad studie i USA där intensiva livsstilsinsatser jämfördes mot mer konventionell rådgivning om hur man ska hantera diabetessjukdomen.

Livsstilsinterventionen bestod bland annat av tydliga mål för träning och dagligt energiintag, där högst 30 procent av energiintaget skulle komma från fett och minst 15 procent från protein. Huruvida deltagarna uppfyllde målen kontrollerades minst en gång per månad.

Totalt 5 145 patienter ingick i studien. De var i åldern 45 till 76 år och hade ett BMI över 25.

Sett över alla fyra åren hade deltagarna som lottats till intensiva livsstilsåtgärder förbättrat sin riskfaktorprofil enligt flera parametrar, jämfört med i kontrollgruppen:

■ De minskade sin vikt med i snitt 6,15 procent jämfört med 0,88 procent i kontrollgruppen.
   ■ Långtidsblodsockret HbA1c hade minskat med 0,36 procentenheter jämfört med 0,09 procent.
   ■ Det systoliska blodtrycket sjönk med i snitt 5,3 mmHg jämfört med 3,0 i kontrollgruppen.

Förbättringar sågs även beträffande olika blodfetter och deltagarnas kondition.

Skillnaderna mellan grupperna hade dock delvis suddats ut efter fyra år men var fortfarande statistiskt signifikanta för viktminskning, HbA1c, kondition, systoliskt blodtryck och HDL-kolesterol.

Huruvida förbättringarna i riskfaktorprofil även kan resultera i mindre hjärt-kärlsjuklighet återstår att se. Men forskarna poängterar att motsvarande riskfaktorförbättringar, som sågs i den aktuella studien, har kopplats till minskning i sådan sjuklighet i läkemedelsstudier och observationsstudier.

Studien publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine.

Läs abstract till studien:

Archives of Internal Medicine 2010; 170: 1566–1575

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev