Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Blodsockermål består i USA

Publicerad: 22 december 2008, 13:06

Bör målvärdena för långsiktig blodsockerkontroll sänkas vid typ 2-diabetes? Svaret är nej, enligt tre tunga medicinska intresseorganisationer i USA.


I förra veckan publicerades resultaten från den amerikanska VADT-studien. Undersökningen visade att patienter med typ 2-diabetes som randomiserats till en intensiv blodsockerkontroll inte fick extra skydd mot hjärt-kärlsjukdom jämfört med en kontrollgrupp som fick sedvanlig blodsockerbehandling.

Fynden överensstämmer med två andra studier, Accord och Advance, som publicerats tidigare i år. Framförallt Accord-studien väckte uppmärksamhet då den visade att patienter som lottats till intensiv blodsockerbehandling snarare drabbades värre av kardiovaskulär sjukdom jämfört med kontrollgruppen.

Resultaten i de tre studierna har förvånat forskare eftersom epidemiologiska studier har pekat på att låga värden för HbA1c, det vanligaste måttet på långsiktig blodsockerkontroll, är kopplat till lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdom.

I ett gemensamt dokument förespråkar nu experter från tre tunga medicinska intresseorganisationer i USA att målvärdet för HbA1c bör ligga kvar på den etablerade nivån på 7 procent, vilket enligt svenskt sätt att mäta HbA1c ungefär motsvarar 6 procent.

Bakom dokumentet står American Diabetes Association, American Heart Association och American College of Cardiology.

Huruvida man ska eftersträva en intensivare blodsockerkontroll  har länge varit en av de hetaste frågorna inom diabetesområdet. Men enligt de amerikanska experterna är slutsatsen från Accord-, Advance- och VADT-studierna att målvärdet för blodsockerkontroll alltså inte behöver ändras. I stället lyfter man fram betydelsen av individualiserad behandling av patienternas blodsocker.

Enligt gällande nationella riktlinjer för diabetessjukvården i Sverige är målvärdet för HbA1c 6,5 procent, medan en behandlingsrekommendation för primärprevention från Läkemedelsverket förespråkar målvärdet 6,0 procent. Under våren väntas Socialstyrelsens experter bli klara med en omarbetad version av de nationella riktlinjerna för diabetessjukvården.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev