Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Blodsockerprofiler var hjälp till bättre blodsockerkontroll

Publicerad: 18 februari 2011, 14:27

Patienter med dåligt kontrollerad typ 2-diabetes fick bättre blodsockervärden om deras behandling styrdes efter strukturerade blodsockermätningar, enligt en ny studie.


Att patienter styr sin behandling efter egenkontroller av blodsockret är rutin vid både typ 1-diabetes och insulinbehandlad typ 2-diabetes. Enligt en ny randomiserad studie från USA kan detta också vara av värde vid icke-insulinbehandlad typ 2-diabetes.

Patienter som ägnade sig åt blodsockermonitorering fick bättre värde på långtidsblodsockret HbA1c, jämfört med patienter i en kontrollgrupp som fick utökad diabetesvård men inte gjorde samma typ av egenkontroller.

Bägge grupperna hade visserligen fått klart bättre blodsockervärden efter ett års uppföljning, men sänkningen var i snitt 0,3 procentenheter större i gruppen som gjorde monitorering.

Studien omfattade totalt 483 patienter som behandlades vid primärvårdscentra i östra delen av USA. Samtliga deltagare hade ursprungligen dåligt kontrollerat blodsocker.

Patienter som lottats till blodsockermonitorering fick utrustning för att ta fram dagliga blodsockerprofiler inför fem schemalagda läkarbesök under året som studien pågick. De fick också instruktioner i hur de skulle motverka dåliga blodsockerprofiler genom fysisk aktivitet eller koståtgärder.

I kontrollgruppen fick deltagarna inte tillgång till den aktuella utrustningen men väl fri tillgång till vanliga glukosmätare och teststickor. De fick också träffa läkare för uppföljning av diabetessjukdomen lika ofta som i interventionsgruppen.

Studien, som publiceras i tidskriften Diabetes Care, finansierades av Roche Diagnostics.

Läs hela originalstudien:

Diabetes Care 2011; 34: 262–267

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev