tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Diabetes försvann efter kirurgi

Publicerad: 28 mars 2012, 13:57

ACC 2012. Tre av fyra diabetespatienter med svår fetma blev kvitt diabetessjukdomen efter fetmakirurgi, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.


Tidigare observationsstudier har visat att fetmakirurgi kan vara den mest effektiva metoden mot typ 2-diabetes. Nu kommer två randomiserade studier som stödjer detta.

I den ena studien ingick 60 patienter. Alla hade ett kroppsmasseindex, BMI, på minst 35 och hade haft diabetes i minst fem år. Två år efter operation var 75 procent av de patienter som genomgått fetmakirurgi fria från sin diabetessjukdom. Bland dem som enbart fick medicinsk standardbehandling var det ingen som var "botad".

Bot , eller remission, definierades som ett fasteglukosvärde i plasma på mindre än 100 mg per deciliter och att det långsiktiga blodsockret HbA1c legat på under 6,5 procent under ett år utan behov av blodsockersänkande läkemedel

Forskarna bakom denna studie var knutna till Catholic University of Rome.

Den andra studien kommer från Cleveland Clinic i Ohio, USA. Där randomiserades 150 diabetiker med BMI mellan 27 och 43 till fetmakirurgi plus intensiv läkemedelsbehandling, eller bara den intensiva medicinska behandlingen. Alla patienter fick dessutom råd om livsstil och viktminskning.

Långtidsblodsockret sjönk snabbt efter operationen, till i genomsnitt 6,5 procent ett år efter operation, jämfört med 7,5 procent i kontrollgruppen. Målet för långtidsblodsockret i denna studie var 6,0 procent. Alla som opererades med metoden gastric bypass och som nådde detta mål klarade sig utan läkemedel efter ett år.

Redan innan patienterna nått sin maximala viktreduktion började de kunna dra ned på medicinerna, vilket enligt forskarna tyder på att operationen verkar genom fysiologiska mekanismer, till exempel relaterade till tarmhormoner.

Båda studierna presenterades på hjärtkongressen ACC och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine. I en kommentar i tidskriften konstateras att fetmakirurgi inte är riskfritt, och att det ännu inte går att säga hur länge resultaten står sig, men att de aktuella studierna kommer att få stor betydelse för diabetesbehandlingen. Även om fler och större studier behövs bör kirurgi inte längre ses som en sista utväg, utan övervägas tidigare än i dag, anser skribenterna.

Läs den italienska studien

Läs den amerikanska studien

Läs kommentaren

LISA JACOBSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev