onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Diabetes kan spåras långt innan sjukdomen bryter ut

Publicerad: 8 juni 2009, 21:32

ADA 2009 Upp till sex år innan diagnosen ställs för typ 2-diabetes går det att se metabola förändringar som tyder på att sjukdomen är på väg att etableras.


När och hur sker förändringar av glukosmetabolisen innan typ 2-diabetes blir en etablerad sjukdom? Svaret på frågan har delvis varit okänt, enligt brittiska forskare bakom en ny studie.

För att får mer klarhet har de analyserat metabola data från kohortstudien Whitehall II. I analysen ingick totalt 6 358 statsanställda tjänstemän i Storbritannien som inte ursprungligen var sjuka i typ 2-diabetes. Deltagarna fick bland annat genomgå regelbundna tester för blodsocker- och insulinnivåer.

Under en uppföljningstid på i median 9,7 år fick 505 av studiedeltagarna diagnosen typ 2-diabetes. Forskarna konstaterar att dessa hade förhöjda blodglukosvärden både under fasta och efter glukosbelastning upp till sex år innan diagnosen ställdes. Nivåerna steg långsamt med tiden för att sedan öka kraftigt tre år innan diagnostillfället.

Insulinkänsligheten var nedsatt upp till fem år innan diagnos och sjönk kontinuerligt fram till diagnosen. Betacellernas insulinproduktion ökade tre till fyra år innan diagnos för att sedan försämras fram till diagnosen.

Forskarna menar att fynden stödjer en modell där typ 2-diabetes utvecklas under tre faser.

Först ökar insulinsekretionen under en lång period för att kompensera en sämre insulinkänslighet, detta utan att blodsockernivåerna ökar. Sedan kommer en period när betacellsmassan avtar. Och sist en kortvarig instabil period med snabb blodsockerstegring innan sjukdomen blir tydlig och diagnosen ställs.

Enligt forskarna har tidigare preventionsstudier mot typ 2-diabetes främst varit inriktade på så kallade prediabetiska individer. Men i ljuset av de nya rönen kan detta vara en mindre lyckad strategi, menar de, eftersom många individer då redan är inne i en instabil period då blodsockernivåerna stiger brant.

I stället tror forskarna att screening och preventionsinsatser kan vara bättre i tidigare skede då blodsockernivåerna stiger med måttlig takt. Samtidigt efterlyser man mer forskning för att bekräfta denna hypotes.

Bakom undersökningen står forskare vid bland annat University College London i London, Storbritannien. Resultaten presenteras i dag, måndag, på den amerikanska diabeteskongressen ADA i New Orleans, USA, och publiceras samtidigt i tidskriften Lancet.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online 8 juni

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev