söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Diabetesläkemedel fungerar mot fetma

Publicerad: 1 juli 2015, 22:01

Foto: Thinkstock

Liraglutid har nu testats med goda resultat mot fetma i en studie som publicerats i New England Journal of Medicine. Läkemedlet används sedan tidigare mot typ 2-diabetes.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Tidigare metaanalyser har visat att det hittills mest effektiva sättet att få en långvarig viktnedgång hos personer med fetma är kirurgi. Det är också den bästa metoden för att få en tillbakagång av typ 2-diabetes. Det är dock omöjligt att behandla de 400 miljoner människor i världen som beräknas lida av fetma med operation och därför har många läkemedelsbolag nya fetmaläkemedel under utveckling.

Liraglutid är en av kandidaterna som nu har testats mot fetma. Läkemedlet är en så kallad GLP-1 analog och liknar det kroppsegna hormonet glukagon-lik peptid-1, GLP-1. Flera tidigare studier har visat att ämnen som liknar hormonet GLP-1 kan åstadkomma viktminskning. Hormonet verkar bland annat genom att fördröja magsäckstömningen och ge en mättnadskänsla.

Den nya randomiserade och placebo-kontrollerade studien på totalt 3 731 patienter visar att liraglutid, tillsammans med lågkaloridiet och ökad fysisk aktivitet, gav en ökad kroppsviktnedgång hos feta och överviktiga patienter som inte hade diabetes.

Liraglutidgruppen tappade i snitt 8,4 kg jämfört med 2,8 kg i placebogruppen. Dessutom tappade 63 respektive 33 procent av patienterna 5 respektive 10 procent av kroppsvikten. I placebogruppen var motsvarande resultat 27 och 11 procent. Den gruppen som lottades till att avsluta behandlingen efter 56 veckor hade i snitt gått upp 2,9 kg efter 12 veckor utan läkemedlet.

Dessutom påverkades ett antal riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, bland annat blodtryck och inflammatoriska markörer av läkemedelsbehandlingen. Den behandlade gruppen fick också en förbättrad blodsockerkontroll.

Det fanns fler fall av bröstcancer i den liraglutinbehandlade gruppen, något som forskarna inte kan förklara men som de tror beror på att viktminskningen kan ha underlättat upptäckten av brösttumörer. I övrigt var den vanligaste bieffekten milda problem från mag-tarmkanalen och gall-relaterade symtom, vilket är något man ofta ser vid viktnedgång.

I en ledarkommentar i samma tidskrift sammanfattar två experter att resultaten är välkomna, men att liraglutide inte erbjuder något bot mot fetmaepidemin. Vi kommer trots allt att behöva strategier för att äta mindre och röra oss mer.

Liraglutid har sedan tidigare varit godkänt för behandling av typ 2-diabetes och i december 2014 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, användning av en högre dos vid övervikt och fetma, bland annat baserat på resultaten i den nya studien. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gav i januari i år positivt besked för godkännande.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Här kan du läsa hela studien:

Xavier Pi-Sunyer med flera. A randomised, controlled clinical trial of 3.0 mg Liraglutide in weight management. The New England Journal of Medicine, publicerad online 1 juli 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1411892.

Relaterat material

Nya läkemedel mot fetma välkomnas

WHO: Europa går mot fetmakris

Gastric bypass var bäst kirurgimetod vid extrem fetma

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev