Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Diabetiker utan hjärtbesvär behöver inte ASA

Publicerad: 17 oktober 2008, 11:20

Acetylsalicylsyra minskar inte risken för att insjukna eller dö i hjärt-kärlsjukdomar hos personer som är i riskzonen men inte har haft några sådana sjukdomar.


En brett upplagd randomiserad och placebokontrollerad studie som utförts i Skottland visar att det inte finns något stöd för att ge personer som inte haft någon hjärt-kärlhändelse, som hjärtinfarkt eller stroke, acetylsalicylsyra eller antioxidanter i syfte att förhindra uppkomsten av sådana händelser – inte ens om den som får behandlingen kan anses ha förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke.

I studien, som publicerats i British Medical Journal, deltog 1 276 personer med diabetes och icke-symtomgivande perifer artärsjukdom. Diabetes och perifer artärsjukdom är båda riskfaktorer för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.

320 av deltagarna fick 100 mg acetylsalicylsyra och en kapsel antioxidanter dagligen, 318 fick acetylsalicylsyra plus en kapsel med placebo, 320 fick placebo och en kapsel antioxidanter och 318 fick enbart placebo.

Efter nära sju års uppföljning fanns det inga signifikanta skillnader i grupperna vare sig när det gällde död på grund av hjärt-kärlsjukdom eller stroke, hjärtinfarkt eller stroke utan dödlig utgång eller amputation av benet på grund av kritisk ischemi.

I en kommentar till studien skriver William Hiatt från University of Colorado, USA, att studien ger ytterligare stöd för att acetylsalicylsyra i syfte att förhindra hjärt-kärlsjukdom bara ska ges till patienter som redan haft en hjärt-händelse.     British Medical Journal, publicerad online den 16 oktober 2008

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev