Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Färre barn nyinsjuknar i diabetes under sommaren

Publicerad: 9 juli 2009, 11:08

Färre barn nyinsjuknar i diabetes under sommaren

Foto: Foto: Photos.com

Just nu är risken för att barn insjuknar i typ 1-diabetes låg i Norden – men hög i Australien och på Nya Zeeland. I alla fall tyder resultaten från en stor finsk studie på att det förhåller sig så.


Finska forskare har analyserat uppgifter från 105 centra i 53 olika länder för att ta reda på om diabetes följer något mönster som går att koppla till årstid. De data som använts gäller barn under 15 år och är insamlade av Världshälsoorganisationen, WHO.

Forskarna fann att insjuknande i typ 1-diabetes bland barn var signifikant mer säsongsbundet i länder som befann sig långt från ekvatorn än i länder nära ekvatorn. För 42 av de 105 centra som deltog i studien kunde de konstatera signifikant säsongsbundenhet. De flesta av dessa var belägna långt från ekvatorn.

Studien är enligt artikelförfattarna den största som gjorts på kopplingen mellan diabetes och årstid. I likhet med tidigare mindre undersökningar pekar den nya studien på att fler barn nyinsjuknar i typ 1-diabetes på vintern än på sommaren.

Vad fenomenet beror på är inte klarlagt, men forskarna presenterar några olika hypoteser. Bland annat nämner de säsongsbundna virus som en tänkbar orsak. En annan möjlig förklaring är att barn rör mer på sig under sommaren och att det kan minska risken för att utveckla sjukdom.

Studien är publicerad i tidskriften Diabetic Medicine av forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, Finland.

Läs abstract:

Diabetic Medicine 2009; 26: 673-678

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev