torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Fler fördelar med SGLT2-hämmare som tillägg

Publicerad: 5 oktober 2018, 08:42

Jan Eriksson. Foto: Petra Hedbom

Jämfört med tillägg av måltidsinsulin gav SGLT2-hämmare minskad risk för död i hjärtkärlsjukdom och hypoglykemi hos patienter som redan behandlas med basinsulin.

Ämnen i artikeln:

Akademiska sjukhusetEASDDiabetes typ 1Läkemedel

Än en gång är det svenska register som ligger till grund för forskning som presenteras vid EASD-kongressen.

Denna gång har forskare tittat på data från patienter med typ 2-diabetes som alla behandlats med basalinsulin sedan minst ett år. Syftet var att jämföra risken för hjärtkärlsjukdom och död mellan dem som fick tilläggsbehandling med SGLT2-hämmare och de som fick tillägg med korttidsverkande insulin, som tas i samband med måltid, så kallad bolusinsulin.

Totalt studerades 3 000 individer, där hälften fick SGLT2 och andra hälften tillägg av bolusinsulin. För att få jämförbara grupper gjordes en särskild matchning mellan dem avseende ett 90-tal parametrar som ålder, kön, tidigare sjukdomar, diabeteskomplikationer och annan läkemedelsbehandling.

Efter en medeluppföljning på 2 700 personår, upp till tre och ett halvt år per patient, såg forskarna att för de som fått tillägg med SGLT2-hämmare var risken att drabbas av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död halverad jämfört med de som fått bolusinsulin. Antalet sådana händelser var 1,9 per personår i SGLT2-hämmargruppen och 3,9 i insulingruppen.

En liknande riskminskning sågs också för total dödlighet och för svåra hypoglykemier i SGLT2-hämmargruppen.

Jan Eriksson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, är försteförfattare och på plats i Berlin för att presentera resultaten.

– Resultaten från våra observationsstudier ligger i linje med vad man sett i kliniska prövningar som den uppmärksammade Empa-reg. De här två typerna av studier stöttar och kompletterar varandra på ett bra sätt och bidrar till en helhetsbild av nyttan med SGLT2-hämmare, säger han.

Han nämner också en sydkoreansk studie från årets kongress med patienter som behandlades med en kombination av flera orala diabetesläkemedel lottades till tillägg med SGLT2-hämmare eller insulin. Även den visade på fördelar med SGLT2-hämamren i form av bättre metabol kontroll och färre hypergykemier och viktnedgång.

– Tillsammans med andra studier stöder resultaten att när man behöver trappa upp diabetesbehandling så kan man i många fall överväga att sätta in SGLT2-hämmare som alternativ till att starta eller intensifiera insulinbehandling, säger Jan Eriksson.

SGLT2-hämmare är en tas oralt och verkar genom att blockera återupptag av glukos i njuren. I Sverige blev den första tillgänglig 2013 och i dag finns det fyra på marknaden, Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin) och Steglatro (ertugliflozin).

Läs mer i abstract:

Jan Eriksson med flera. SGLT2i vs bolus insulin as add-on to stable basal insulin treatment in type 2 diabetes and risk of cardiovascular disease and mortality: a nationwide observational study.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev