Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Fler fria från diabetes efter fetmakirurgi

Publicerad: 12 juni 2014, 12:22

En mycket lång uppföljning av den svenska SOS-studien pekar på att fetmakirurgi halverar risken för vissa komplikationer av typ 2-diabetes och ökar chanserna att patienterna blir kvitt sjukdomen, enligt en ny studie i tidskriften Jama.


Bland patienter med typ 2-diabetes som genomgick  fetmakirurgi var 72 procent fria från sjukdomen efter två år.  Motsvarande siffra var 16,3 procent i kontrollgruppen som enbart fått  medicinsk behandling.

Ju längre patienterna följdes desto fler återföll i  diabetessjukdomen. Efter 15 år var 30 respektive 6,5 procent av  patienterna fria från typ 2-diabetes i respektive grupp, rapporterar  Lars Sjöström och hans kollegor.

Trots den avklingande effekten anser forskarna att studien visar på klara fördelar med kirurgi.

– Det finns ingen icke-kirugisk metod som ens är i närheten av ett lika bra resultat, säger Lars Sjöström till TT.

Vidare framhåller forskarna en tydlig effekt på  diabetesrelaterade komplikationer. Räknat på långtidsdata inträffade  20,6 mikrovaskulära komplikationer per 100 personer som följts i tio år i  gruppen som opererats. Motsvarande siffra i kontrollgrupen var 41,8.

Räknat på så kallade makrovaskulära komplikationer var siffrorna 31,7 och 44,2.

Som mikrovaskulära komplikationer räknas till exempel  skador på njurar, nerver och ögon. Som makrovaskulära komplikationer  räknas hjärtinfarkt, stroke och benartärsjukdom.

En begränsning i SOS-studien är att den inte var  randomiserad. Detta tilläts inte av den etiska kommittén när  studien startades, med hänvisning till den höga postoperativa  dödligheten efter fetmakirurgi på 1980-talet.

Forskarna efterlyser därför bekräftande resultat från  randomiserade studier. De korttidsresultat som hittills finns från  sådana undersökningar tycks just bekräfta resultaten i SOS-studien.

Läs en längre intervju med Lars Sjöström här intill.

Läs abstract till studien:

Lars Sjöström med flera. Association of Bariatric Surgery With  Long-term Remission of Type 2 Diabetes and With Microvascular and  Macrovascular Complications. Jama 2014; 311: 2297–2304. DOI:10.1001/jama.2014.5988

Relaterat material

Fetmakirurgi skyddar – men inte mot diabetes

Svenska forskare uppmärksammas

Fetmakirurgi förhindrar hjärtinfarkter

Överviktskirurgi ger längre liv

Operation skyddade feta mot diabetes

Fetmaoperation minskar inte vårdbehov

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev