söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Föräldrars ekonomi och utbildning påverkar dödlighet vid typ 1-diabetes

Publicerad: 3 mars 2014, 12:36

Föräldrarnas socioekonomiska status påverkade överlevnaden hos barn med typ 1-diabetes när de blivit vuxna.


Det visar resultat i en avhandling om diabetes i barndomen och framtida komplikationer, av barnläkaren Yonas Berhan, som nyligen disputerat vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Individer med typ 1-diabetes sedan barndomen vilkas föräldrar fick   inkomstbidrag löpte upp till tre gånger så stor risk att dö i förtid   efter 18 års ålder.

För barn under 18 år med typ 1-diabetes fanns inget samband mellan ökad dödlighet och lägre inkomst och utbildning hos föräldrarna. Det var när barnen blivit vuxna som sambandet visade sig.

– Detta bör studeras vidare för att öka möjligheterna att förebygga dessa skillnader, säger Yonas Berhan i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Överlevnaden hos dem som får typ 1-diabetes som barn har generellt ökat betydligt i takt med ökad kunskap och bättre behandlingsalternativ.

Njursvikt är en allvarlig följdsjukdom till diabetes, som Yonas Berhan studerat närmare. Trots hög förekomst av diabetes i Sverige är förekomsten av njursvikt låg jämfört med i andra länder. Allra lägst är risken hos dem som får diabetes i småbarnåldern. De som får diabetes i vuxen ålder löper större risk, konstaterar Yonas Berhan, utan att kunna ge svar på varför. Män är också mer drabbade än kvinnor.

Yonas Behan. Epidemiological studies of childhood diabetes and important health complications to the disease. Doktorsavhandling 2014, Umeå universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev