lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Gifta äldre kvinnor mest följsamma

Publicerad: 5 oktober 2018, 12:00

Katarina Eeg-Olofsson. Foto: Maria Gustavssson

Yngre och frånskilda har däremot sämre följsamhet till att ta sina lipidsänkande tabletter. Det visar en studie av patienter med diabetes typ-1 från Göteborgs universitet.

Ämnen i artikeln:

EASDDiabetes typ 1

PH


– Vi vet att det är viktigt att den här gruppen är följsam till sin blodfettsänkande behandling för att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Därför är det intressant för kliniker som behandlar att veta hur det faktiskt ser ut, säger Katarina Eeg-Olofsson, överläkare vid diabetesmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset.

Hon är en av dem som genom registerdata försökt få grepp om hur väl personer med diabetes typ-1 som fått en lipidsänkare förskrivet följer sin behandling.

Sådär, är forskarnas slutsats. Och det finns skillnader både vad gäller ålder, kön och civilstatus. Bland omkring 6 000 individer från hela landet talar statistiken för att patienter äldre än 53 år var sannolikheten omkring tre gånger högre än för dem under 36 år att vara följsamma till lipidsänkande behandling.

Att vara frånskild och man kopplades också till en lägre följsamhet, liksom att inte varit drabbad av hjärt-kärlsjukdom tidigare.

– Däremot såg vi inge koppling mellan utbildningsnivå och följsamhet. Inkomst verkar inte heller spela någon roll med undantag av de med den allra högsta inkomsten där följsamheten var något högre, säger Katarina Eeg-Olofsson.

För att beräkna följsamheten använde forskarna ett särskilt värde, MPR. Det står för medical possession ratio och beskriver hur stor del av tiden som patienten har läkemedlet tillgängligt. En person som hämtat ut så att den har läkemedel åtta dagar av tio under en längre tid har ett MPR på 80 och bedöms ha en hög följsamhet.

Forskarna tittade på de som var nyinsatta på lipidsänkare och bedömde följsamheten efter 18 och 36 månader. Över 50 procent av deltagarna hade en följsamhet på över 80 procent och medelvärdet var 70 procent.

– Det viktiga är att vi hittar dem som inte tar sina läkemedel och tar reda på varför. Beror det på biverkningar, glömmer man eller är man rädd för att ta dem? Som kliniker måste vi fråga och påminna patienterna om att detta är viktigt, säger Katarina Eeg-Olofsson

En utmaning med just fettsänkande behandling är att det inte känns i kroppen när man inte tar den. Det kan en svårighet för hälso- och sjukvården att förmedla nyttan, inte minst hos unga patienter som inte haft hjärt-problem, menar Katarina Eeg-Olofsson.

– Om man inte tar sitt insulin så märks det men med dessa läkemedel är det annorlunda. Samtidigt vet vi att de gör stor nytta på gruppnivå hos personer med diabetes typ-1. Vi måste helt enkelt fråga och påminna, säger hon.

Patienterna i studien var alla över 18 år och medelåldern var 45. De hade haft diabetes i snitt i 30 år.

Läs mer i abstract:

Cristel Hero med flera. Socioeconomic factors, gender and adherence to lipid-lowering therapy in type 1 diabetes

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev