Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Glukossänkande gav färre infarkter

Publicerad: 17 februari 2016, 19:20

Risken för återfall i stroke och hjärtinfarkt minskade om patientens insulinkänslighet förbättrades med läkemedel, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

StrokeHjärtinfarkt

Personer med nedsatt insulinkänslighet har större risk att drabbas av infarkter i hjärta och hjärna. Det har därför spekulerats om att glukossänkande behandling kan förebygga återinsjuknande och minska dödligheten hos de individerna.

Och i en ny studie visade alltså ett internationellt forskarlag att typ 2-diabetesläkemedlet Actos (pioglitazon) förhindrade nya fall av hjärtinfarkt och stroke hos patienter som var insulinresistenta och tidigare hade drabbats av kärlsjukdom. Risken var 9,0 procent hos patientgruppen som fick aktiv behandling under fem år, medan siffran var 11,8 procent för kontrollgruppen.

Det motsvarar att tre händelser kunde förhindras om 100 patienter medicineras med Actos under en femårsperiod. Men samtidigt skulle behandlingen leda till att två personer fick bieffekter, såsom benfrakturer eller ödem.

Forskarna kunde även se att färre deltagare utvecklade diabetes om de fick Actos. Deras risk var 3,8 procent jämfört med kontrollgruppen som låg på 7,7 procent.

Resultatet är överraskande bra eftersom patienterna var välbehandlade mot kärlsjukdomar innan studiens start, enligt en ledarkommentar.

Tidigare forskning har visat att pioglitazon kan orsaka hjärtsjukdom men i den aktuella studien sågs inga tecken på ökad förekomst av hjärtinfarkt hos deltagarna som tog läkemedel, jämfört med placebogruppen. Men resultatet ska tolkas försiktigt eftersom man uteslöt deltagare med en historik av hjärtsjukdomar, skriver forskarna i diskussionen.

Den aktuella studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Den pågick mellan 2005 till 2013 och totalt deltog 3 876 patienter som var minst 40 år gamla och hade haft en stroke eller ischemisk transitorisk attack, en mindre infarkt i hjärnan, inom sex månader från studiens start. Samtliga deltagare hade en nedsatt insulinkänslighet men ingen var diagnostiserad med diabetes.

Forskarna kan inte förklara varför fallen av stroke och hjärtinfarkt var färre bland patienterna som tog Actos, jämfört med placebogruppen. Men troligtvis aktiverar läkemedlet en gen som har gynnsamma effekter på insulinkänsligheten.

Läs mer i abstract:

W.N Kernan med flera. Piaglitazone after ischemic stroke or transient ischemic attack. The New England Journal of Medicine, Publicerad online den 17 februari 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1506930

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

StrokeHjärtinfarkt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev