Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

God effekt av insulin en gång i veckan

Publicerad: 23 september 2020, 09:12

Ett nytt ultralångverkande insulin som tas en gång i veckan gav lika god effekt som dagliga injektioner. Här presenteras resultaten av professor Julio Rosenstock vid en session under tisdagen.

Att ge injektion av basalinsulin var sjunde dag gav lika god glukossänkande effekt som daglig insulin, enligt en fas-2-studie. Lovande resultat enligt svensk expert.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Göteborgs universitetLäkemedelSahlgrenska akademinEASD

– Tanken med långtidsverkande insulin är att patienterna ska kunna minska på antalet injektioner och ändå ha en stabil behandling. Vissa patienter kommer säkert ha glädje av denna, säger Björn Eliasson, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I studien, som presenteras på tisdagen vid den digitala diabeteskongressen EASD, och parallellt publicerades i New England Journal of Medicine, ingick 247 patienter med typ 2-diabetes. Dessa slumpades till att få dagliga injektioner med insulin glargin eller injektioner en gång i veckan med insulin icodec, en ultralångverkande insulinanalog från Novo Nordisk.

Deltagarna behandlades vid studiestart med metformin, med eller utan tillägg av DPP4-hämmare men ingen hade behandlats med långverkande insulin innan studiens början.

Efter 26 veckor var effekterna av de båda behandlingarna väldigt lika. Det primära effektmåttet var förändringar HbA1c efter 26 veckor. Detta sjönk från 65 till 59 mmol/mol i icodecgruppen och från 63 till 52 mmol/mol i glargingruppen.

Allvarliga biverkningar som svår hypoglykemi var sällsynta i båda grupperna, däremot drabbade deltagarna i icodecgruppen något oftare av lättare insulinkänningar. Forskarna såg också att de som behandlades med icodec befann sig något längre inom sitt glykemiska målområde än de som fick glargin.

Under den digitala presentationen på tisdagen beskrev huvudförfattaren Julio Rosenstock från Dallas Diabetes research Center i USA, att insulin som kan tas en gång i veckan kan förändra behandlingen radikalt för insulinberoende patienter med typ 2-diabetes.

– Det kommer bli mycket lättare att övertyga någon att börja med insulin och följsamheten kommer troligen att bli betydligt bättre. Det handlar om 52 injektioner om året istället för 365.

Björn Eliasson nyanserar med att långtidsverkande insulin inte passar alla patienter.

– Det finns patienter som har behov av att justera sin insulindos oftare och då är det mindre lämpligt eftersom det inte är flexibelt. Med ett långverkande insulin bygger man upp en stabil koncentration. Men om något händer som att man till exempel inte äter lika mycket som man brukar en dag, då ökar risken för hypoglykemi, säger han.

Han tycker att icodec är en väldigt intressant innovation.

– Det här är en proof of concept-studie som visar att icodec verkar säkert och har en bra effekt. Men det är först i större fas 3-studier som vi kommer att kunna se vilka subgrupper som har allra bästa nytta av behandlingen och hur det står sig i jämförelse med andra behandlingar.

Medelåldern bland studiedeltagarna var 60 år och de hade haft diabetes i snitt i 10 år.

Studien sponsras av Novo Nordisk som utvecklar insulin icodec.

Läs mer i abstract:

Julio Rosenstock med flera. Once-Weekly Insulin for Type 2 Diabetes without Previous Insulin Treatment. New England Journal of Medicine, publicerad online 22 september 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2022474

Relaterat material

Nya glukossänkare vinner mark

Glukossänkande tablettkandidat lovordas vid typ 2-diabetes

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev