Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Hjärtskyddande behandling gavs oftare till män

Publicerad: 29 september 2021, 07:30

Giulia Ferrannini är försteförfattare till en studie som pekar på könsskillnader i hjärt-kärlskyddande behandling.

Foto: Privat/Getty Images

Kvinnor med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom nådde i lägre grad än män behandlingsmålen för kardiovaskulära riskfaktorer. Trots det hade kvinnor lägre risk för de flesta hjärt-kärlhändelser, enligt en studie som presenteras vid diabeteskongressen EASD.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2Karolinska institutetEASDStroke

SN


– Det här var diabetespatienter som fick hög nivå av vård och följdes noga eftersom de ingick i en klinisk studie. Men även i det sammanhanget ser vi att kvinnorna var mindre välbehandlade än män när det gäller kardiovaskulära riskfaktorer. De nådde mer sällan behandlingsmålen och förskrevs mer sällan hjärtskyddande läkemedel, säger Giulia Ferrannini, specialistläkare i internmedicin och doktorand vid Karolinska institutet i Solna.

Hon är försteförfattare till en studie som har undersökt könsskillnader i behandling av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och förekomsten av hjärt-kärlhändelser, hos patienter med typ 2-diabetes. Överlag visar materialet att både män och kvinnor är välbehandlade.

Studien, som presenteras under diabeteskongressen EASD, är en efteranalys av data från en randomiserad, internationell interventionsstudie kallad Rewind. Den omfattade nästan 10 000 patienter med typ 2-diabetes som antingen hade haft en tidigare hjärt-kärlhändelse eller hade hög risk för sådana.

Forskarna har analyserat användning av hjärtskyddande behandling och i vilken grad rekommenderade behandlingsmål uppnåddes vid studiens start och efter två år, för kvinnor respektive män. De har också tittat på risken för hjärt-kärlhändelser som stroke, hjärtinfarkt, död av hjärt-kärlsjukdom, död oavsett orsak och allvarlig hjärtsvikt, efter att ha justerat för olika faktorer som skulle kunna påverka resultaten. 

Ungefär hälften av deltagarna var kvinnor. Av dem hade 20 procent haft en tidigare hjärt-kärlhändelse, medan motsvarande andel för männen var 41 procent.

Den absoluta huvuddelen av både männen och kvinnorna var välbehandlade. Vid studiens start uppnådde hela 97 procent av kvinnorna målen för blodtryck och 73 procent nådde målen gällande blodfetter. Siffrorna var ännu bättre för männen. 

Kvinnor fick i lägre grad än män rekommenderade behandlingar för riskfaktorer, enligt studien. Det gällde till exempel statiner, som 73 procent av kvinnorna och 81 procent av männen fick vid studiestart. Även blodtrycksläkemedel av typen ACE-hämmare och ARB gavs i något högre uträckning till männen än till kvinnorna. 

Men trots att en lägre andel kvinnor nådde de kliniska behandlingsmålen och fick rekommenderad behandling, hade de lägre risk än männen för alla hjärt-kärlhändelser utom stroke. Förklaringen till det tror Giulia Ferrannini ligger i den ovanligt välbehandlade patientgruppen.

Bland personer utan typ 2-diabetes är nämligen risken för hjärt-kärlhändelser lägre för kvinnor än män. Men bland patienter med typ 2-diabetes försvinner normalt den lägre risken, enligt Giulia Ferrannini. Men det såg alltså inte forskarna i materialet.

– När kvinnorna är så pass välbehandlade som i den här studien verkar de behålla sin fördel vad gäller risk för hjärt-kärlhändelser, utom för stroke. Men så välbehandlade patienter har vi inte i verkliga livet. Vår slutsats från de här resultaten är att det skulle kunna gå så mycket bättre för kvinnor med typ 2-diabetes om vi ser till att behandla dem på rätt sätt, säger Giulia Ferrannini.

Att risken för stroke sticker ut kan ha att göra med könsskillnader i sjukdomsmekanismer, tror hon.

Resultaten har ännu inte publicerats till en vetenskaplig tidskrift och har alltså inte genomgått sådan referentgranskning.

Under EASD-kongressen hålls som traditionen bjuder den så kallade Michael Berger-debatten. I år är titeln ”Who suffers more: Are women with diabetes at higher cardiovascular risk?”, och enligt Giulia Ferrannini är svaret både ja och nej.

– Om kvinnor med diabetes behandlas på rätt sätt har de inte en högre hjärt-kärlrisk än män, det pekar vår studie på. Men så är det inte i verkligheten. I verkligheten, så som vi behandlar kvinnor i dag, har de en högre risk. Men det beror också på vilken typ av hjärt-kärlhändelse man talar om, säger hon.

Studien är finansierad av företaget Eli Lilly.

Läs mer i abstract:

Giulia Ferrannini med flera. Gender differences in cardiovascular risk, treatment, and outcomes: a post-hoc analysis from the REWIND trial G. 

Följ vår rapportering från EASD 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare EASD-möten. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev