Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Hög dos blodfettsänkare kopplas till ökad diabetesrisk

Publicerad: 21 juni 2011, 20:00

En hög dos statiner medför högre risk för diabetes jämfört med en måttlig dos. Den slutsatsen drar forskare av en analys i tidskriften Jama.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dagens Medicin har tidigare skrivit om en metaanalys i tidskriften Lancet som visade att behandling med blodfettssänkande statiner medförde en liten ökad risk för att insjukna i diabetes (nr 8/10).

I en kommenterande artikel i samma tidskrift ansågs dock risken att drabbas vara mycket låg och att fördelarna med statiner överväger starkt.

Nu har delvis samma forskargrupp vid bland annat University of Glasgow i Skottland gjort en ny metaanalys på resultat från fem studier för att ta reda på om risken för diabetes är dosberoende i samband med statinbehandling.

Sammanlagt ingick 32 752 personer utan diabetes som fått en hög eller måttlig dos statiner i minst ett år i analysen.

Resultaten visar att de som fått en hög dos i högre utsträckning än de som fått en måttlig dos - 1 449 respektive 1 300 personer - insjuknade i diabetes under en uppföljningstid på i genomsnitt fem år.

Samtidigt drabbades färre i högdosgruppen av allvarlig hjärt-kärlsjukdom - 3 134 jämfört med 3 550 i den andra gruppen.

Forskarnas analys visar att 498 personer behövde högdosbehandlas för att ett extra fall av diabetes skulle tillkomma, i jämförelse med behandling med en måttlig dos.

Motsvarande siffra för hur många som behövde högdosbehandlas för att undvika ett fall av hjärt-kärlsjukdom var 155.

Trots den ökade risken för diabetes tror forskarna att fördelarna med statiner på lång sikt är betydligt större än nackdelarna hos personerna med hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

De drar dock slutsatsen att det hos patienter som får en hög dos är viktigt att vara vaksam på eventuell utveckling av sjukdomen.

Läs abstract till studien:

Jama 2011; 305: 2556-2564

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News