lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Högre överdödlighet hos unga med typ 2-diabetes

Publicerad: 29 oktober 2015, 07:12

Foto: Thinkstock

Överdödligheten hos personer med typ 2-diabetes är generellt sett låg enligt en ny svensk studie med fler än 400 000 diabetespatienter publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine. Men överdödligheten varierar stort mellan olika grupper.


– Det finns både grupper som har en hög överrisk och grupper som har en väldigt liten överrisk. Till exempel har de som är 75 år eller äldre en väldigt liten överrisk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med dem utan diabetes. Eftersom de flesta som har typ 2-diabetes är äldre är den generella överrisken låg, och lägre än man tidigare trott. Men tittar man på undergrupper, till exempel hos de som är under 55 år, så finns en kraftig ökning av risken, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.

Personer med typ 2-diabetes som var yngre än 55 år hade en två till tre gånger högre överdödlighet jämfört med friska personer i samma åldersgrupp. En ökad risk fanns även hos personer med välkontrollerade blodsockernivåer.

Men Annika Rosengren påpekar att dödligheten ändå är låg i absoluta tal för personer under 55 år.

– Det handlar om sex till sju dödsfall per tusen personår hos personer med diabetes, jämfört med tre per tusen personår hos friska. Och för kardiovaskulär död är det två per tusen personår, jämfört med 0,7 hos friska, säger hon.

Annika Rosengren menar att överdödligheten pekar på att den åldersgruppen kanske inte behandlas tillräckligt intensivt.

– Framförallt när det gäller kardiovaskulär död är det förebyggbart och behandlingsbart, där kanske vi inte har nått tillräckligt långt. Vi vet från andra studier att vi inte är tillräckligt bra på att använda de välbeprövade läkemedel som finns för att behandla höga blodfetter och högt blodtryck.

Andra riskfaktorer för överdödlighet vid typ 2-diabetes var svårkontrollerat blodsocker och njursjukdom.

– Vi vet från tidigare studier att prognosen försämras när man börjar få tecken på njursjukdom. Där måste vi intensifiera kontrollerna av de andra riskfaktorerna som blodsocker, blodtryck och blodfett, säger Annika Rosengren.

Forskarna inkluderade 435 369 personer med typ 2-diabetes utifrån Nationella diabetesregistret. De jämfördes med en kontrollgrupp på 2 117 483 personer från befolkningen. Under uppföljningstiden avled 17,7 procent av patienterna i diabetesgruppen, som i snitt var 66 år gamla, jämfört med 14,5 procent av de jämnåriga patienterna i kontrollgruppen. Den vanligaste dödsorsaken var hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer i abstract:

Mauro Tancredi med flera. Excess Mortality among Persons with Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, publicerad online 28 oktober 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1504347

Relaterat material

Dubbelt så hög risk trots god blodsockerkontroll

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev