Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Ingen ökad hjärt-kärlrisk med pioglitazon

Publicerad: 13 September 2017, 12:20

Jan Eriksson, professor i klinisk diabetesforskning, Uppsala universitet.

Pioglitazon som tillägg till metformin är säkert men ingen trolig konkurrent till nyare preparat.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 1HjärtsviktEASD

Länk till video

– Resultaten från Tosca-studien är lugnande för dem som står på pioglitazon i dag eftersom de inte visar på någon ökad risk för hjärt-kärlsjukdom eller cancer. Men det används väldigt lite i Sverige och jag ser ingen anledning till att det skulle ändras, säger Jan Eriksson, professor i klinisk diabetesforskning vid Uppsala universitet.

Pioglitazon används som tilläggsbehandling till metformin hos patienter med typ 2-diabetes som inte har en tillräckligt bra glukoskontroll. I den aktuella multicenterstudien, Tosca IT, jämfördes läkemedlet med sulfonurea hos 3 000 patienter i Italien. Patienterna behandlades vid studiens början med metformin och slumpades till att få tilläggsbehandling med antingen pioglitazon eller sulfonylurea.

Tidigare har glitazoner som grupp varit i blåsvädret och pioglitazon och drogs tillbaka från marknaden i Tyskland och Frankrike 2011 efter att ha kopplats ihop med en ökad risk för cancer. En annan glitazon, rosaglitazon, drogs in i hela EU till följd av ökad risk för bland annat hjärtsvikt och stroke.

Det primära utfallsmåttet i Tosca IT var en kombination av död oavsett orsak, icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke eller akut kranskärlsrevaskularisering. Detta inträffade hos 105 av patienterna om fick pioglitazon och 108 av dem som fick sulfonylurea, det vill säga ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Man såg heller inga skillnader i andel som drabbades av hjärtsvikt, blåscancer eller frakturer mellan de båda grupperna.

Däremot drabbades de patienter som behandlades med pioglitazon av hypoglykemi i lägre utsträckning än de som fick sulfonylurea, 10 procent jämfört med 34 procent.
– En svaghet med studien är att en stor andel avbröt behandlingen med pioglitazon under studietiden, hela 28 procent. En bidragande orsak var den negativa uppmärksamhet som glitazoner fick, sade Olga Vaccaro, professor vid Federici II university i Italien och huvudförfattare till studien.

Tosca IT startade 2008 och patienter värvades fram till 2014 och mycket har ändrats sedan dess menar Jan Eriksson.

– Då fanns inte samma alternativ som i dag. Både GLP1-agonister och SGLT-hämmare har bättre dokumentation än pioglitazon vad gäller hjärt-kärlskyddande effekter. Så det finns ingen anledning till att vi skulle börja använda pioglitazon mer i Sverige. Däremot är pioglitazon och sulfonylurea vanliga i andra delar av världen och ur den aspekten är det positivt att resultaten visar på en bra säkerhetsprofil. Dessutom uppvisade pioglitazon bättre och mer långvarig glukoskontroll än sulfonurea, säger han.

Tvärtemot tidigare forskning såg forskarna ingen tydlig ökad risk för hjärtsvikt med pioglitazon i Tosca IT. Men en förklaring till det som de själva tar upp är att det var få, bara elva procent av studiedeltagarna som hade tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten har publicerats i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Läs abstract till studien:

Olga Vaccaro med flera. Effects on the incidence of cardiovascular events of the addition of pioglitazone versus sulfonylureas in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin (TOSCA.IT): a randomised, multicentre trial. Lancet, publicerad oneline 13 september 2017. Doi:10.1016/S2213-8587(17)30317-0

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev