Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Ingen vinst med hårt pressat blodsocker hos gravida

Publicerad: 2 oktober 2018, 13:00

Foto: Thinkstock

Att sänka dagens målvärden för blodglukos under graviditeten ytterligare verkar inte förbättra hälsan för mor och barn, enligt en rysk randomiserad studie.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelsverketSkånes universitetssjukhusSocialstyrelsenWHOEASD

Graviditetsdiabetes är förknippat med en ökad risk bland annat för att barnet föds stort och en ökad risk för att barnet själv ska utveckla diabetes senare i livet. Att kontrollera blodglukosvärdena hos dessa kvinnor är därför viktigt.

Men vilka målvärden som kvinnor med graviditetsdiabetes bör ligga på skiljer är omdiskuterat och rekommendationerna skiljer sig åt mellan länder. I Sverige bör, enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, värden för fasteglukos ligga under 5,3 mmol/L och en timma efter måltid under 8,0.

Ett ryskt forskarlag ville försöka ta reda på om det innebar någon skillnad om de gravida kvinnorna höll sig till målvärdena på 5,1 mmol/L i fasteglukos och 7,0 mmol/L två timmar efter måltid, respektive 5,3 och 7,8 mmol/L.

I studien ingick 400 kvinnor mellan den åttonde och 31:a graviditetsveckan med konstaterad graviditetsdiabetes. Dessa delades in i två grupper där deltagarna i grupp ett skulle hålla sig till de lägre målvärldena och de i grupp två till de högre. Det var inga skillnader i medelålder eller i BMI vid graviditetens början mellan grupperna.

Alla deltagarna fick råd om kost- och livsstilsförändringar. De som trots detta överskred ett av målvärdena fler än ett par gånger i veckan behandlades med insulin.

Det primära effektmåttet var om barnet var stort vid tiden för förlossningen enligt ett standardiserat mått. Här såg forskarna ingen skillnad, detta inträffade för omkring 16 procent av de nyfödda i båda grupperna.

Inte heller i de sekundära sammanvägda effektmåtten såg forskarna någon stor skillnad. Dessa var bland annat neonatal död, gestationsålder vid födsel, födelsevikt och hypoglykemi hos barnet. För kvinnan var de bland annat havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt samt insulinbehov under graviditeten.

Helena Strevens, överläkare och forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är inte själv på kongressen, men säger att resultaten är väntade.

– Det är inte så stora skillnader i blodsocker mellan grupperna mål för fastevärde mindre än 5,1 och 5,3. Därför hade man inte heller väntat sig att det skulle vara skillnader i utfall. Men det är intressant med den här typen av studier eftersom mycket tyder på att det är väldigt svårt att hitta några exakta blodsockervärden över vilka det föreligger en riskökning under graviditeten.

Även Kerstin Berntorp, diabetolog vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, som liksom Helena Strevens suttit med i Socialstyrelsens expertgrupp om graviditetsdiabetes, menar att det inte är väntat att hitta en skillnad mellan grupperna.

– Det är väldigt intressant och relevant att sådana studier görs eftersom det inte finns någon exakt vetenskap för vilka målvärden vi bör behandla mot, eller när man ska börja behandla. Men det hade varit intressant att jämföra grupper med större skillnad i fastevärden, säger hon.

Helena Strevens menar att det viktigaste är att screena alla gravida kvinnor för att upptäcka de som drabbas av graviditetsdiabetes.

– Det är där vi behöver lägga krutet. Jag tycker att ett viktigt budskap med studien är att alla kvinnor som ingår i någon form av handlingsprogram för graviditetsdiabetes oavsett strikthet klarar sig bra. Hittar vi dem bara så är förutsättningarna goda att slippa komplikationer, säger hon.

WHO förespråkar även att alla gravida ska screenas, något som görs med glukosbelastning på alla i Region Skåne och Blekinge sedan många år tillbaka.

– Det är inte så många ställen i världen som detta görs. Jag menar att det är en väldigt bra metod att hitta alla som behöver stöd eller behandling, säger Helena Strevens.

Läs mer i abstract:

P Popova med flera. Randomised controlled trial of very tight versus less tight glycaemic targets in women with gestational diabetes: preliminary results.

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev