Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Inget nyttigare liv trots kända riskgener

Publicerad: 15 mars 2016, 23:30

Inte många individer valde en hälsosammare livsstil efter att ha blivit upplyst om sina riskgener.

Foto: Thinkstock

Om individer fick veta att de hade riskgener för särskilda sjukdomar ledde det till att livsstilen förbättrades marginellt, enligt en ny metaanalys i tidskriften BMJ.


Att identifiera om en person bär på anlag för sjukdomar, såsom cancer eller diabetes, kan i teorin leda till att framtidsutsikterna förbättras. Exempelvis får individen chansen att göra levnadsval som eventuellt kan minska risken för att insjukna, som att äta hälsosammare.

Men nu visar en metaanalys av flera artiklar att sådan upplysning om riskgener hade liten eller ingen effekt på beteenden som kopplades till ökad risk för sjukdomen de hade anlag för. Det gällde för rökstopp, fysik inaktivitet samt en dålig kost. Att informera om särskilda riskanlag hade heller ingen inverkan på alkoholkonsumtion, att ta förebyggande läkemedel eller att gå på screeningtester.

De engelska forskarna påpekar dock att ingen effekt var statistsikt signifikant säkerställd.

Sjukdomarna som undersöktes i studien var bland annat lungcancer, diabetes, Alzheimers sjukdom, fetma samt hjärt- kärlsjukdom.

Forskarna undersökte även ifall upplysningen om riskgener ledde till ökad förekomst av depression eller ångest hos deltagarna. Men någon sådan koppling kunde inte ses, skriver de.

Analysen innefattar 18 artiklar och är en uppdaterad version på en tidigare studie som kom redan 2010. Dagens Medicin har tidigare skrivit om en av artiklarna som publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine.

Artikelförfattarna nämner att resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom det fanns risk för metodfel i flera av studierna som ingick i analysen.

Läs mer i abstract:

Gareth J Hollands med flera. The impact of communicating genetic risks of disease on risk-reducing health behaviour:systematic review with meta-analysis. British Medical Journal, publicerad online den 15 mars 2016. Doi: 10.1136/bmj.1102

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev