lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Inget stöd för ASA vid diabetes

Publicerad: 26 augusti 2018, 16:00

Lars Rydén är professor i kardiologi vid Karolinska institutet. Bilden är från fjolårets ESC-möte.

Foto: Carl-Magnus Hake

Nu stärks bilden av att varken acetylsalicylsyra eller omega-3 effektivt kan förhindra framtida kardiovaskulära händelser bland patienter med diabetes.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 1Diabetes typ 2StrokeHjärtinfarktLäkemedelESC

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Resultaten publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine och presenteras samtidigt under ESC-kongressen. Det handlar om två analyser av en studie som kallas Ascend.

– Resultaten bekräftar vad vi tidigare har antagit och ger stöd till nuvarande riktlinjer för hur dessa patienter ska hanteras, säger Lars Rydén som är professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Tidigare forskning pekar mot att acetylsalicylsyra inte fungerar särskilt väl som förebyggande behandling för personer som riskerar att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Nu ville brittiska forskare veta om bilden blir densamma för patienter med diabetes.

Studien innefattar fler än 15 000 patienter från Storbritannien. De hade någon utav diabetestyperna men ingen känd hjärt-kärlsjukdom. Utifrån lottning fick de dagligen acetylsalicylsyra i lågdos eller placebo under i snitt sju år.

Det primära effektmåttet var första fallet av allvarlig kärlsjukdom, exempelvis stroke eller hjärtinfarkt. Forskarna undersökte även hur säker behandlingen var.

Efter i snitt sju år hade 8,5 procent av patienterna som fått acetylsalicylsyra drabbats av allvarliga kärlhändelser. Siffran var något högre inom placebogruppen, 9,6 procent.

Däremot var antalet stora blödningar – främst i mage-tarm – fler inom interventionsgruppen.

Enligt forskarna måste 91 patienter behandlas med acetylsalicylsyra under sju år för att ett fall av allvarlig kärlsjukdom ska förhindras, och 112 för att en patient ska drabbas av stora blödningar.

– Risk-nytta förhållandet inte är tillräckligt bra. Medicineringen ger något färre kardiovaskulära händelser men det får betalas med fler blödningar, säger Lars Rydén.

Enligt resultaten fanns ingen skillnad mellan grupperna gällande insjuknande i cancer. Tidigare har uppmärksammade uppföljningar av äldre randomiserade studier med acetylsalicylsyra kunnat påvisa en sådan effekt, främst vad gäller kolorektal cancer.

– Vår studie är den första som följt detta på ett framåtblickande sätt och vi ser ingen effekt på cancer. Kanske har de tidigare rönen kommit i för selekterade studier eller så är vår uppföljning för kort. Vi kommer fortsätta att följa cancerutvecklingen i upp till tio år, sade studiens försteförfattare Jane Armitage vid en presskonferens under söndagen.

I den andra studien låg fokus på kosttillskott i form av omega-3. Fler än 15 000 patienter – med diabetes fast utan tecken på hjärt-kärlsjukdom – lottades till att få kapslar med omega-3 eller så fick de placebo. Uppföljningstiden låg i snitt på sju år.

Enligt resultaten fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna gällande allvarliga kärlhändelser.

– Jag är inte alls förvånad över detta. Vi kom fram till samma slutsats i vår studie Origin för flera år sedan. I mina ögon finns ingen anledning att lägga pengar på omega-3 för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, säger Lars Rydén.

Läs mer i abstract:

The Ascend study collaborative group. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, publicerad online den 26 augusti 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1804988.
The Ascend study collaborative group. Effects of n−3 fatty acid supplements in diabetes mellitus. New England Journal of Medicine, publicerad online den 26 augusti 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1804989.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev