Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Intensiv behandling av blodsocker bra för små kärl

Publicerad: 1 juli 2010, 06:57

ADA 2010 Intensiv blodsockerbehandling kan fördröja diabetesrelaterade skador på ögon, njurar och nerver, enligt nya analyser av den stora Accord-studien. Men detta måste vägas mot risken för ökad dödlighet.


I Accord-studien undersöktes nyttan av en tuffare behandling av blodsocker, blodtryck och blodfetter vid typ 2-diabetes. Totalt ingick drygt 10 251 patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

2008 stoppades den del av studien som rörde blodsockerbehandling, eftersom de som lottats till att behandlas mot ett lägre målvärde för långtidsblodsockret HbA1c löpte högre risk för förtida död.

Nu publiceras nya analyser av studien i tidskriften Lancet. Där har forskarna tittat närmare på behandlingens effekt på de små blodkärlen hos en del av studiedeltagarna. Skador på dessa kan leda till ögon-, njur- och nervkomplikationer.

Vid studiens slut var det i princip ingen skillnad när det gällde andelen patienter som hade behövt dialys, njurtransplantation eller ögonbehandling. Däremot inträdde tecken på njurskador, ögon- och nervkomplikationer senare hos dem som fick intensiv behandling.

Forskarna skriver att dessa fördelar när det gäller påverkan på de små kärlen bör vägas mot den ökade mortaliteten som Accord tidigare visat på, liksom risken för allvarlig hypoglykemi.

Samtidigt publiceras en annan analys av Accord i New England Journal of Medicine. Där har forskarna tittat specifikt på retinopati, skador på ögats näthinna, hos drygt 2 800 av studiedeltagarna. Dessa data talar för att intensiv behandling av blodsocker och blodfetter saktar ned utvecklingen av diabetesretinopati.

Läs abstract till studierna:

Lancet, publicerad online den 29 juni
New England Journal, publicerad online den 29 juni 

Relaterat material

Ingen nytta med intensiv behandling vid diabetes

Lågt blodsockermål gav fler dödsfall i diabetesstudie

Studie öppnar för minsta värde för långtidsblodsocker

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev