Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Intensiv blodsockerkontroll minskade njursjukdom efter behandlingsavslut

Publicerad: 19 september 2014, 11:18

Intensivt blodsockersänkande behandling gav förbättrad njurfunktion, men inga fördelar vad det gäller hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet, enligt nya resultat från jättestudien Advance.


Ämnen i artikeln:

EASD

Under diabeteskongressens sista symposium i dag, fredag, presenteras data från en uppföljningsstudie till den stora studien Advance. De pekar på att personer som fått en intensiv glukossänkande behandling hade mindre risk för njursvikt som kräver dialys eller transplantation.

Advance publicerades 2008 och visade då att personer med typ 2-diabetes som hade fått kraftigt sänkt blodtryck löpte mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet under uppföljningsperioden. Men den visade inte att personer som fått intensiv behandling av blodsockret hade lägre mortalitet eller insjuknande i hjärt-kärlsjukdom än de som hade fått standardbehandling.

När nu forskarna har följt upp nära 8 500 patienter som ingick i Advance i mer än fem år i median efter att studien avslutades väcker det stort intresse på EASD. Frågan är om det har varit några bestående effekter efter det att behandlingen avslutades.

De resultat som är nya och som nu presenteras på EASD gäller den del av studien där intensivt blodsockersänkande behandling jämfördes med standardbehandling. Resultaten för den del av studien som gäller blodtryck har tidigare presenterats på hjärtkongressen ESC i Barcelona för ett par veckor sedan. Hela studien publiceras i dag också i New England Journal of Medicine.

Enligt de nya resultaten löpte de personer som fick behandling som syftade till intensiv glukoskontroll mindre risk för att drabbas av njursvikt som krävde dialys eller transplantation. Däremot sågs inga effekter för de primära effektmåtten, minskad total mortalitet och hjärt-kärlsjukdom, i gruppen som fått intensiv blodsockerkontroll.

De studiedeltagare som hade fått blodtryckssänkande behandling hade däremot fortfarande en signifikant minskad mortalitet och risk för hjärt-kärlsjukdom.

John Chalmers, professor i Sydney, Australien, och en av studiens huvudförfattare, anser att studien sammantaget pekar på att aktiv blodtrycksbehandling och intensiv blodsockerkontroll är gynnsam för patienter med typ 2-diabetes.

Men då effekterna försvagades, även om de fanns kvar till viss del, när det gått mer än fem år efter det att behandlingarna avslutats anser han att det är viktigt att behandlingarna inte upphör.

– Studien visar på långtidseffekter av skärpt blodtryckssänkande behandling och intensiv blodsockerkontroll, men då effekten avtog efter att studien avslutades är det viktigt att kontrollen av patienternas blodtryck och blodsocker upprätthålls säger han till Dagens Medicin.

Hur ser du på att det inte uppnåddes någon signifikant riskminskning för hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet för patienterna med intensiv blodsockerkotroll?

– Den minskade risk för njursvikt som ses i den gruppen är väldigt viktig och jag tycker att nyttan med intensiv blodsockerkontroll överväger riskerna som behandling kan medföra.

Läs abstract:

S Zounga med flera. Follow up of Blood-Pressure Loweing and Glucose Control in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medcine. Publicerad online och presenterad på EASD den 19 september 2014.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Ämnen i artikeln:

EASD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev