Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Diabetes

Kontinuerlig sockermätning positivt för högriskpatienter

Publicerad: 21 Februari 2018, 11:01

Att mäta sockernivåerna i realtid istället för med sticka gav högriskpatienter stabilare värden.

Foto: Thinkstock

Även personer med diabetes typ-1 med svåra hypoglykemier kan bli hjälpta av kontinuerlig mätning enligt ny forskning.


I studien ville forskarna ta reda på om personer med typ 1-diabetes och som har problem med hypoglykemi, alltså att blodsockernivån blir för låg, kan få bättre kontroll med så kallade CGM-system. Med ett sådant system mäts vävnadsglukosen kontinuerligt flera hundra gånger per dygn via en sensor som fästs på huden.

I studien ingick 149 personer med diabetes typ-1 som behandlades med insulin flera gånger dagligen. Samtliga hade haft svårigheter att hålla sina blodsockernivåer stabila under en längre tid och hade haft minst en episod av svår hypoglykemi det senaste året.

I tidigare studier där nyttan med kontinuerlig blodsockermätning studerats, har man enligt artikelförfattarna inte inkluderat personer med återkommande hypoglykemier.

De första fyra veckorna använde samtliga deltagare ett CGM-system. Data om blodsockernivåer samlades in centralt och utgjorde en ursprungsnivå. Därefter slumpades hälften av deltagarna till att fortsätta mäta med hjälp av ett CGM-system under 26 veckor. Den andra hälften utgjorde kontrollgrupp och övergick till egenmonitorering av blodsockret under samma tidsperiod.

Det primära utfallsmåttet var antal episoder av hypoglykemi under de sista 26 veckorna jämfört med ursprungsnivån. Hypoglykemi definierades som 3,0 mmol/l eller lägre under minst 20 minuter.

Resultatet visade att personerna som mätte vävnadsglukosen med CGM-system minskade antalet episoder från 10,8 till 3,5 motsvarande 72 procent. Personerna i kontrollgruppen gick från 14,4 till 13,7  episoder, vilket enligt författarna är försumbart. Dessutom hade personerna i CGM-gruppen jämnare blodsockernivåer än de i kontrollgruppen.

Detta, skriver de, gör att resultaten tillför viktig kunskap om att den här gruppen diabetiker kan ha stor nytta av CGM-system.

Studien finansierades av företaget Dexcom som tillverkar CGM-utrustning.

Läs abstract till studien:
Lutz Heinemann med flera. Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial, Lancet, publicerad online 16 februari 2018. Doi: 10.1016/S0140-6736(18)30297-6

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev