måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Kvällsmedicinering för hypertoni skulle kunna minska diabetesrisk

Publicerad: 16 oktober 2015, 07:04

Att ta blodtrycksmedicinen på kvällen i stället för morgonen tycks minska risken för att utveckla typ 2-diabetes, enligt två studier. Professorn Peter M Nilsson tycker att resultaten är intressanta, men att metodiken är otydlig.

Ämnen i artikeln:

Hypertoni

I den ena studien ingick drygt 2 000 patienter med högt blodtryck utan diabetes. De slumpades till att antingen ta alla hypertoniläkemedel på morgonen eller minst ett vid sänggåendet och resterande, om några, på morgonen. Under en genomsnittlig uppföljningstid på sex år utvecklade 171 personer typ 2-diabetes.

De som tagit sina läkemedel huvudsakligen på kvällen hade i snitt lägre nattligt blodtryck, lägre dipp i det nattliga blodtrycket och en signifikant lägre risk för att utveckla typ 2-diabetes. Skillnaden kvarstod även när forskarna justerat för bland annat fasteblodsocker, midjemått och kronisk njursjukdom. Studien visade även att läkemedel som angiotensinreceptorblockerare, ACE-hämmare och betablockerare ytterligare minskade diabetesrisken.

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, tycker att studien hade behövt vara tydligare om personerna tog alla läkemedel på morgonen respektive kvällen.

– Det är bestickande att bättre blodtryckskontroll på natten eventuellt minskar risk för typ 2-diabetes i den här spanska populationen. Men metodiken är den svaga punkten, patienterna behöver ta alla sina läkemedel antingen på morgonen eller på kvällen för att kunna strikt jämföra. Det är ett bra fynd, men det skulle behöva upprepas i en annan oberoende studie, säger han.

Peter M Nilsson anser att metoden att ta blodtrycksläkemedel på kvällen skulle kunna fungera, men att det viktiga är om det kan minska risken för hjärt-kärlhändelser eller inte.

– Att ta sina läkemedel på kvällen ger bättre blodtryckskontroll på natten och man kan anta att det finns ett samband med minskad risk för typ 2-diabetes. Om det kan förebygga hjärt-kärlhändelser så skulle det vara kliniskt lönsamt att göra så, men några sådana randomiserade studier finns inte i dag, säger han.

I den andra studien menar forskarna att ett högt nattligt blodtryck är en stark markör för att utveckla typ 2-diabetes. I studien ingick fler än 2 500 friska personer som följdes i snitt i nästan sex år. Peter M Nilsson tycker att det är en intressant observation, men påpekar att diabetes redan på ett tidigt stadium ofta går hand i hand med organskada.

– Forskarna har justerat för njursjukdom men inte andra organskador, till exempel i hjärtat. Det kan vara så att det nattliga blodtrycket är en markör för kommande typ 2-diabetes, men det kan också vara så att det är en markör för diverse organskador, som i sin tur hänger ihop med kommande diabetes, säger Peter M Nilsson.

Båda artiklarna är publicerade i tidskriften Diabetologia.

Läs mer i abstract:

Ramón Hermida med flera. Sleep-time BP: prognostic marker of type 2 diabetes and therapeutic target for prevention. Diabetologia, publicerad online 23 september 2015. Doi: 10.1007/s00125-015-3748-8

Ramón Hermida med flera. Bedtime ingestion of hypertension medications reduces the risk of new-onset type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetologia, publicerad online 23 september. 

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev