fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Lägre målvärde förordas vid högt blodtryck

Publicerad: 28 augusti 2018, 11:00

De nya europeiska rekommendationerna kan påverka behandlingen av svenska patienter.

Foto: Thinkstock

Patienter med högt blodtryck bör om möjligt behandlas ner under 130/80 mm Hg och gärna med hjälp av fasta läkemedelskombinationer.

Ämnen i artikeln:

Högt blodtryckHjärtinfarktESC

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det är ett nytt besked i de nya europeiska rekommendationerna för hypertonibehandling  som presenterades under söndagen på ESC-kongressen.

– På det hela taget förordar vi lite mer aktiv behandling med lägre målvärden jämfört med den tidigare versionen, även när det gäller att engagera patienten i form av hemmätning och dygnsmätning av blodtrycket. För att öka tydligheten har vi infört målintervall i stället för målvärden, säger professor Thomas Kahan.

Han är verksam vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm och en av de ansvariga för de nya rekommendationerna, som ersätter motsvarande dokument från 2013.

Thomas Kahan lyfter fram fyra huvudsakliga nyheter som kan ändra behandlingen även för svenska patienter:

■ I motsats till nya amerikanska rekommendationer på området är definitionen för vad som räknas som hypertoni oförändrad, nämligen ett tryck på 140/90 mm Hg eller högre, men behandlingsmålen är mer ambitiösa än förut. För de flesta patienter rekommenderas att trycket om möjligt behandlas ner till 120–129/70–79 mm Hg – men inte lägre.

– Det har kommit mer evidens för nyttan av mer aktiv behandling, bland annat från den omtalade Sprintstudien men också från flera välgjorda metaanalyser. Dessa målvärden gäller också för de flesta diabetespatienter, säger Thomas Kahan.

■ Livsstilsinsatser är som tidigare grundbehandling, men när läkemedelsbehandling sätts in förordas nu startbehandling med två läkemedelstyper för många patienter och gärna i en fast kombination.

– Eftersom ett läkemedel ofta inte är tillräckligt bedöms det fördelaktigt att börja med två för att snabbare nå målvärden. Fasta kombinationer underlättar följsamheten. Antalet sådana produkter är dock få, så vi hoppas att industrin kommer att erbjuda flera kombinationer med två och tre läklemedel i samma tablett, även i Sverige, säger Thomas Kahan.

■ Valet av olika klasser av läkemedel är tydligare. Så kallad raas-blockad, alltså ACE-hämmare eller ARB-läkemedel, bör kombineras med antingen ett tiaziddiuretikum eller kalciumflödeshämmare. Räcker inte två läkemedel rekommenderas kombination av alla tre klasser.

–  Visserligen bedömer vi att alla de huvudsakliga läkemedelsklasserna kan bidra till minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom. Men för betablockerare är detta skydd svagare och därför får de en mer underordnad plats. Men de kan med fördel användas i vissa situationer som till exempel vid samtidig kranskärlssjukdom, arytmi eller hjärtsvikt med nedsatt västerkammarfunktion, säger Thomas Kahan.

■ Tidigare har högre blodryck ”accepterats” för äldre personer. Men i ljus av ny kunskap sägs i de nya rekommendationerna att behandling kan sättas in redan vid systoliskt blodtryck på 140 mm Hg  eller högre för personer över 65 år. För de över 80 år gäller som tidigare gränsen 160 mm Hg. Målet med behandling skärps så att systoliskt blodtryck hos de över 65 år ska ner till 130–139 mm Hg.

– Blodtrycksbehandling av äldre är en komplex fråga, där man måste ta hänsyn till patientens övriga hälsa. Men generellt rekommenderas nu en mer aktiv behandlingen än tidigare, förutsatt att patienten tål den, säger Thomas Kahan.

Det här är europeiska rekommendationer, hur ska ni nå ut med dem i Sverige?

– Jag hoppas att Läkemedelsverket snart kan komma med nya uppdaterade rekommendationer för prevention av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Vidare hoppas jag att läkemedelskommittéerna kan bidra till att sprida kunskapen. I Stockholm har vi till exempel jobbat med mer ambitiösa blodtrycksmål för patienter med hög risk än vad som rekommenderades i de tidigare riktlinjerna, säger Thomas Kahan.

Mycket av behandlingen av högt blodtryck sker i primärvården. Hur tror du att de mer ambitiösa blodtrycksmålen ska landa där?

– Vi har inte i stort ökat antalet patienter som ska ha behandling. Men vi behöver bli lite aktivare bland dem som ska ha behandling. De senaste åren har andelen patienter som når blodtrycksmålen ökat betydligt tack vare ökad kunskap hos både vårdgivare och patienter, så jag hoppas det ska gå bra att fortsätta på den vägen. Genom att engagera patienterna mer i sina blodtryckskontroller kan sjukvården också spara resurser. Men viktigast för alla är att patienterna ökar sina chanser att undvika hjärt-kärlkomplikationer, säger Thomas Kahan.

De nya rekommendationerna ges ut gemensamt av European Society of Cardiology och European Hypertension Society.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev