Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Livsstil påverkar behovet av diabetesläkemedel

Publicerad: 18 augusti 2017, 07:00

Livsstilsförändringar gjorde att patienter med typ 2-diabetes fick minska sin användning av diabetesläkemedel, enligt en randomiserad studie i Jama.


I studien ingick 98 icke-insulinbehandlade patienter och två tredjedelar av dessa lottades till att, förutom standardbehandling, även göra livsstilsförändringar.

Förändringarna bestod av fem till sex konditionsträningstillfällen i veckan, som var mellan en halvtimme till en timme långa. Vid två av tre tillfällen kombinerades dessa med styrketräning. Även en kosthållningsplan ingick som syftade till att nå ett BMI på 25 eller därunder.

Det primära utfallsmåttet i studien var förändring i långtidsblodsockret, HbA1c, från studiens start till uppföljning efter ett år.

I gruppen som, förutom standardbehandling, även fick ett intensivt livsstilsprogram så minskade HbA1c, från 59 till 55 mmol/mol. I kontrollgrupp gick HbA1c från 60 till 59 mmol/mol.

Majoriteten av patienterna i livsstilsgruppen fick minska sin glukossänkande behandling, jämfört med drygt 26 procent av patienterna som fick standardbehandling.

Skillnaden mellan grupperna uppfyllde däremot inte kriteriet för ekvivalens, det vill säga livsstilsförändringar var inte likvärdig med standardbehandling gällande glykemisk kontroll.

Standardbehandlingen bestod av individuell rådgivning samt blindad läkemedelsbehandling, som styrdes utifrån ett målvärde för HbA1c på 57 mmol/mol.

Fler negativa händelser uppstod i gruppen med livsstilsförändringar, jämfört med kontrollgrupp. Främst bestod dessa av muskuloskeletal smärta eller obehag samt mildare fall av lågt blodsocker.

En svaghet med studien var att födointaget rapporterades in av patienterna själva.

Läs mer i abstract:

Mette Johnsen med flera. Effect of an Intensive Lifestyle Intervention on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 15 augusti 2017. Doi: 10.1001/jama.2017.10169

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News