Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Metformin får stöd i ny analys

Publicerad: 28 oktober 2008, 13:32

Läkemedlet metformin minskar risken att dö av kardiovaskulära orsaker hos patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny metaanalys över effekter av orala diabetesläkemedel.


Antalet orala diabetesläkemedel på marknaden har ökat stadigt, men det är fortfarande oklart hur dessa preparat påverkar risken för kardiovaskulära händelser på sikt.

Därför har amerikanska forskare vid Johns Hopkins School of Public Health genomfört en metaanalys över vetenskapliga studier som rapporterat om risken för hjärt-kärlhändelser vid behandling med orala läkemedel mot typ 2-diabetes. Totalt inkluderades 40 randomiserade studier i analysen.

Resultaten, som nu publiceras i tidskriften Archives of Internal Medicine, visade att metmorfin var det enda läkemedlet som medförde någon signifikant fördel när det gällde kardiovaskulära händelser, nämligen en minskad risk för hjärt-kärlrelaterad död. Behandling med metmorfin minskade denna risk med 26 procent, jämfört med övriga orala diabetesläkemedel eller placebo.

Rosiglitazon var det enda av de undersökta läkemedlen som kunde kopplas till en ökad risk för hjärt-kärlrelaterad död. Detta samband var dock inte statistiskt säkerställt.

Nyttan respektive farorna med rosiglitazon har ifrågasatts under en längre tid, sedan studier pekat på en ökad risk för hjärt-kärlhändelser. Forskarna konstaterar att utfallet av deras metaanalys är i linje med de risker med rosiglitazon som observerats tidigare, men att det krävs mer data för att kunna dra några säkra slutsatser.

Forskarna efterlyser nu fler långtidsstudier och bättre rapportering om hjärt-kärlhändelser i korttidsstudier för att slå fast vilka risker behandling med olika typer av orala diabetesläkemedel medför.     Archives of Internal Medicine 2008; 168: 2070–2080

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev