Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Diabetes

Metformin gav inte bättre blodsockerkontroll

Publicerad: 2 december 2015, 12:23

Foto: Thinkstock

Sex månaders behandling med metformin gav inte feta tonåringar med typ 1-diabetes lägre långtidsblocksocker, enligt en ny studie.


Trots att personer med typ 1-diabetes oftast är smala finns det en ökande grupp som är överviktiga eller feta. Särskilt hos unga med typ 1-diabetes är det förknippat med en ökad risk att vara fet eller överviktig.

Metformin används för att sänka blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Tidigare studier har visat att tillägg med metformin hos vuxna med typ 1-diabetes lett till att de behövt lägre doser av insulin, men det har varit oklart om tilläggsbehandlingen har någon nytta hos unga.

Studien, som är publicerad i Jama, visar att tillägg med metformin inte lett till lägre nivåer av långtidsblodsockret, mätt i HbA1c, efter sex månader. Däremot kunde fler i gruppen som fick metformin använda mindre insulin per dag jämfört med gruppen som fick placebo. De som fick metformin gick inte heller upp i vikt under uppföljningstiden, vilket de som fick placebo gjorde. Metformin minskade även mängden kroppsfett något.

Men enligt forskarna är det oklart om de små förbättringarna gällande viktuppgång, kroppsfett och insulin har någon klinisk relevans eftersom riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdomar inte förbättrades.

Forskarna drar slutsatsen att det inte finns något stöd för att ge feta tonåringar med typ 1-diabetes metformin som tilläggsbehandling. Men de påpekar att studietiden kanske var för kort för att visa någon nytta mot hjärt-kärlsjukdomar.

I studien, som var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad, ingick 140 tonåringar med typ 1-diabetes. Utöver insulin fick de antingen tillägg av 2 000 mg metformin eller placebo per dag. Fler i gruppen som behandlades med metformin hade misstänkta biverkningar. Fem fall av hypoglykemi inträffade, jämfört med noll hos dem som fick placebo.

Läs mer i abstract:

Ingrid Libman med flera. Effect of Metformin Added to Insulin on Glycemic Control Among Overweight/Obese Adolescents With Type 1 Diabetes – A Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online 1 december 2015. Doi: 10.1001/jama.2015.16174

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev